HƯỚNG DẪN NỘP PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ TTATGT THÔNG QUA CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA

HƯỚNG DẪN NỘP PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ TTATGT THÔNG QUA CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA TẠI ĐỘI CẢNH SÁT GIAO THÔNG - TRẬT TỰ, CÔNG AN TP HỘI AN.

 

Người vi phạm chỉ cần đăng nhập Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc quét mã QR do lực lượng CSGT Hội An niêm yết tại trụ sở để nộp phạt trực tuyến theo các bước sau

Bước 

1️⃣

. Sau khi lực lượng Cảnh sát giao thông lập biên bản vi phạm hành chính đối với người vi phạm, biên bản được nhập vào hệ thống phần mềm xử lý vi phạm. Trên cơ sở các nội dung của biên bản vi phạm hành chính, hệ thống sẽ tự động ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, số Quyết định này thực hiện theo quy định của Chính phủ và sẽ là số duy nhất để người vi phạm có thể truy cập, tra cứu thông tin vi phạm của mình.

Bước 

2️⃣

. Các nội dung được trích xuất từ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đưa lên Cổng dịch vụ công quốc gia bao gồm: Số quyết định xử phạt vi phạm hành chính; tên cơ quan ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính; thông tin của người vi phạm (họ và tên, số giấy phép lái xe, số điện thoại do người vi phạm cung cấp, số tiền nộp phạt); Kho bạc (ngân hàng) thu tiền xử phạt; hành vi vi phạm; thời gian vi phạm; địa điểm vi phạm; hình thức xử phạt bổ sung (thời gian tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ hành nghề...), biện pháp khắc phục hậu quả...

Bước 

3️⃣

. Thông tin về Quyết định xử phạt vi phạm hành chính do lực lượng CSGT cung cấp sẽ được Cổng Dịch vụ công Quốc gia chuyển đến người vi phạm qua tin nhắn điện thoại (do người vi phạm cung cấp).

Bước 

4️⃣

. Kho bạc nhà nước (Ngân hàng) sẽ kết nối với Cổng Dịch vụ công Quốc gia để tiến hành thủ tục nộp phạt cho người vi phạm, đồng thời phản hồi lại thông tin đã hoàn thành việc nộp phạt về Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Bước 

5️⃣

Bưu điện sẽ kết nối với Cổng Dịch vụ công Quốc gia để thực hiện việc chuyển phát giấy tờ do lực lượng CSGT đang tạm giữ về địa chỉ người vi phạm đăng ký để nhận lại sau khi đã chấp hành xong Quyết định xử phạt vi phạm hành chính. (Trường hợp khi người vi phạm đăng ký dịch vụ bưu điện)

Bước 

6️⃣

. Thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia người vi phạm có thể hoàn thành việc nộp tiền phạt, đăng ký địa chỉ để nhận lại giấy tờ do lực lượng CSGT đang tạm giữ sau khi đã chấp hành xong Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Bước 

7️⃣

. Cổng Dịch vụ công Quốc gia phản hồi lại thông tin người vi phạm đã hoàn thành việc nộp tiền phạt, đăng ký địa chỉ để nhận lại giấy tờ do lực lượng CSGT đang tạm giữ sau khi đã chấp hành xong Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về Cục CSGT.

Bước 

8️⃣

. Cục CSGT phản hồi lại thông tin người vi phạm đã hoàn thành việc nộp tiền phạt, đăng ký địa chỉ để nhận lại giấy tờ do lực lượng CSGT đang tạm giữ sau khi đã chấp hành xong Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về các điểm xử lý vi phạm của Công an địa phương.

Bước 

9️⃣

. Lực lượng CSGT qua dịch vụ bưu điện sẽ gửi giấy tờ đang tạm giữ về địa chỉ người vi phạm đăng ký qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia để nhận lại.

Tin liên quan