Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 23/12 đến ngày 30/12/2022

Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 23/12/2022 đến ngày 30/12/2022 với nội dung như sau:

1. Lý do ngừng cung cấp điện: thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, chống quá tải MBA để ngăn ngừa nguy cơ gây sự cố và thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn cho người và thiết bị để đảm bảo cấp điện.

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực: Thành phố Hội An

Ngày 26/12/2022 (7h30 - 9h30): Một phần Khối An Bàng phường Cẩm An

Ngày 26/12/2022 (9h00 - 11h00): Thôn Trung Hà xã Cẩm Kim

Ngày 26/12/2022 (11h15 - 13h00): 54-Nguyễn Công Trứ

Ngày 27/12/2022 (7h30 - 11h30): Một phần khối Sơn Phô 1 phường Cẩm Châu

Ngày 27/12/2022 (13h30 - 16h30): Một phần khối Trường Lệ phường Cẩm Châu

Ngày 29/12/2022 (7h00 - 17h00): Một Phần Khối An Bang, Trảng Sỏi phường Thanh Hà; Trạm Nước đá Tam Bảo

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 26/12/2022 (7h00 - 9h00)

Trạm MĐ Rạng Đông T2

Ngày 26/12/2022 (7h00 - 12h00)

Trạm Tam Tiến 4

Ngày 26/12/2022 (9h00 - 11h00)

Trạm Pisico T4

Ngày 26/12/2022 (13h00 - 15h00)

Trạm Phước Toàn

Ngày 27/12/2022 (06h00-07h00 và 17h00-18h00)

Một phần xã Tam Thạnh, Tam Anh Nam

Ngày 27/12/2022 (6h00 - 18h00)

Trạm Tam Thạnh 4, 5, Đức Phú, Xuân Ngọc 1

Ngày 27/12/2022 (7h00 - 9h00)

Trạm Cát Vàng

Ngày 27/12/2022 (7h00 - 12h00)

Trạm Tam Thạnh 3, 6, 3-1, Trung Hòa 2

Ngày 28/12/2022 (06h00-07h00 và 16h00-17h00)

Xã Tam Hiệp; Thị trấn Núi Thành; xã Tam Quang

Ngày 28/12/2022 (6h00 - 17h00)

Trạm Tam Hiệp 2, KDC Chợ Trạm, Khu đô thị Tam Hiệp 3, Khu đô thị Tam Hiệp 2, UB Tam Hiệp, Bệnh viện ĐKTW, KDC Chợ Trạm T2, KDC Chợ Trạm T3, KDC Bệnh viện TW, Vịnh An Hòa 1, Vịnh An Hòa 6, Vịnh An Hòa 2

Ngày 30/12/2022 (05h00-06h30 và 15h00-16h30)

Xã Tam Nghĩa, Tam Mỹ Tây, Thôn 8 Tam Trà; một phần Thị trấn Núi Thành

Ngày 30/12/2022 (5h00 - 16h30)

Xã Tam Mỹ Đông; một phần xã Tam Hiệp;

Khu vực: Thành phố Tam Kỳ

Ngày 26/12/2022 (7h00 - 12h00)

Tổ 3 KP Mỹ Nam phường An Mỹ

Ngày 26/12/2022 (7h00 - 12h00)

KDC sở NN, KP Hương Trung phường Hòa Hương

Ngày 27/12/2022 (7h30 - 11h00)

KDC E270, tổ 1, 3, 4 thôn Phú Bình xã Tam Phú

Ngày 28/12/2022 (7h00 - 07h30)

Phường Trường Xuân; xã Tam Ngọc

Ngày 28/12/2022 (7h30 - 12h00)

PK Phương Hòa Đông phường Hòa Thuận

Khu vực: Huyện Tiên Phước

Ngày 23/12/2022 (7h00 - 9h30)

Trạm Phú Hào 2 xã Tiên Phong

Ngày 23/12/2022 (9h30 - 12h00)

Trạm E885; xã Tiên Phong

Ngày 27/12/2022 (7h30 - 9h30)

Trạm Thái Bình, Cơ khí

Ngày 27/12/2022 (9h30 - 11h30)

Trạm Chế Biến

Khu vực: Huyện Bắc Trà My

Ngày 26/12/2022 (06h00-07h00 và từ 16h00-17h00)

Xã Trà Sơn, Trà Tân, Trà Đốc

Ngày 26/12/2022 (6h30 - 17h00)

Trạm Làng K25

Ngày 27/12/2022 (06h30-07h30 và từ 16h00-17h00)

Xã Trà Giác, Trà Giáp, Trà Ka, Trà Bui

Ngày 27/12/2022 (6h30 - 17h00)

Sông Tranh 2

Khu vực: Huyện Nam Trà My

Ngày 27/12/2022 (06h30-07h30 và từ 16h00-17h00)

Xã Trà Dơn, Trà Leng

Khu vực: Huyện Thăng Bình

Ngày 27/12/2022 (6h30 - 11h30)

Trạm Quý Phước 2, Quý Phước 3, Quý Mỹ

Ngày 27/12/2022 (7h00 - 15h30)

Trạm T4 Bình An

Ngày 27/12/2022 (7h00 - 15h30)

Trạm An Thái 2

Ngày 28/12/2022 (7h00 - 15h30)

Trạm Vinh Huy 2

Ngày 29/12/2022 (6h00 - 17h00)

Trạm Bình Phục 3

Ngày 29/12/2022 (7h00 - 17h00)

Trạm Hà Bình 1/1

Ngày 29/12/2022 (7h00 - 16h30)

Trạm Trà Dân, Hiền Lương 2

Khu vực: Huyện Hiệp Đức

Ngày 29/12/2022 (7h30 - 13h00)

Xã Phước Trà, Sông Trà; Trạm Quế Bình 3, HTX Nông Lâm Nghiệp

Ngày 30/12/2022 (7h30 - 11h00)

Trạm Tân An 7, Vạn Ghe, Cầu Thái Dương

Khu vực: Huyện Phước Sơn

Ngày 23/12/2022 (7h30 - 10h00)

Trạm Xưởng chế biến tận thu kim loại

Khu vực: Huyện Quế Sơn

Ngày 23/12/2022 (05h30 - 07h00 và 16h30-17h30)

Thị trấn Hương An, xã Quế Phú, CCN Quế Cường, một phần xã Quế Mỹ

Ngày 27/12/2022 (7h00 - 11h00)

Trạm Thiêng An Khương 2

Ngày 28/12/2022 (07h00-07h30 và 17h00-17h30)

Trạm Tinh Bột Sắn và Trạm Nam Châu

Khu vực: Huyện Duy Xuyên

Ngày 26/12/2022 (6h00 - 9h30)

Trạm Bệnh Viện Bình An

Ngày 26/12/2022 (7h00 - 11h30)

Trạm Gạch Duy Châu

Ngày 26/12/2022 (9h00 - 13h00)

Trạm NMN Nam Phước T2

Ngày 26/12/2022 (13h00 - 17h00)

Trạm Khách sạn ChămPa

Ngày 26/12/2022 (14h00 - 18h00)

Trạm Công ty may mạnh Tiến

Ngày 27/12/2022 (06h00-07h00 và 16h00-17h00)

Xã Duy Trinh

Ngày 27/12/2022 (6h00 - 17h00)

Thôn An Hòa, Thôn Trung Đông xã Duy Trung; KP Xuyên Tây thị trấn Nam Phước; Trạm Hưng Phú, Nam Hưng, Phước Hữu Duyên, HTX Duy Sơn.

Ngày 29/12/2022 (7h00 - 11h30)

KP Long Xuyên 2

Ngày 29/12/2022 (13h30 - 17h30)

Một phần khu phố chợ TT Nam Phước.

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 25/12/2022 (6h30 - 12h00)

Công ty Cổ phần Cẩm Hà; Công ty TNHH Việt Lý Miền Trung; Công ty TNHH Đông Phương; Công ty TNHH Thời Trang Nguồn Lực; Công ty TNHH Nguồn Lực Miền Trung; Công ty Cổ phần Đầu tư 559; Công ty TNHH MTV Con đường Xanh Quảng Nam; Công ty TNHH bao bì Tấn Đạt; Công ty TNHH MTV Toàn Mỹ Miền Trung; Công ty TNHH OKUDA Việt Nam; Công ty TNHH Initation Việt Nam; Công ty Cổ phần nhựa Đồng Nai Miền Trung; Chi nhánh Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và KCN QN-ĐN tại tỉnh Quảng Nam; Công ty Dệt lưới Hồng Hải; Chi nhánh Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung - Công ty phát triển nguồn lợi thủy sản; Công ty TNHH Điều Khiển Tự Động DenKen Việt Nam; Công ty LDHH thức ăn thủy sản Việt Hoa; Công ty TNHH gas miền Trung; Công ty TNHH Hydra Việt Nam; Công ty TNHH LAVERGNE Việt Nam; Công ty TNHH Premo Việt Nam; Công ty TNHH bao bì Hải Sơn Phúc; Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Kệ Kho Hàng BHD Việt Nam; Công ty Cổ phần nhựa miền Trung; Công ty TNHH MTV Nhựa INT; Công ty TNHH Kỹ thuật Song Khan; Công ty Cổ phần giấy Sài Gòn miền Trung; Công ty Cổ phần nhựa miền Trung; Công ty TNHH Hasegawa Việt Nam; Công ty TNHH Một Thành Viên RGM Đà Nẵng; Công ty TNHH sản xuất công nghiệp Hoàn Mỹ; Công ty CP Nhà Thép Tiền Chế Chí Việt; Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Vật liệu xây dựng Sao Việt Nhật miền Trung; Công ty TNHH Bánh kẹo Pheva; VNPT Quảng Nam; Trung Tâm mạng Lưới Mobifone Miền Trung; Chi cục Hải quan Quảng Nam; Công An Thị Xã Điện Bàn (Cổng KCN ĐN-ĐN); Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Khu Công Nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc Quảng Nam

Ngày 25/12/2022 (11h30 đến 12h00)

Công ty CP giống nông lâm nghiệp Quảng Nam; Một phần xã Điện Thắng Trung; một phần xã Điện Thắng Bắc; KDC 2A Điện Ngọc, HTX NN Điện Ngọc 1, Chi nhánh thuỷ lợi Điện Bàn, Chinh nhánh Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và KCN QN-ĐN tại tỉnh Quảng Nam, Công ty CP Đạt Phương

Ngày 26/12/2022 (9h30 - 11h00)

Trạm Điện Dương 8

Ngày 26/12/2022 (7h30 - 15h00)

Thôn Nhị Dinh 2 và trạm bơm Miên La xã Điện Phước

Ngày 26/12/2022 (13h30 - 16h30)

Một Phần Khối Hà My Đông B

Ngày 26/12/2022 (15h00 - 16h30)

Trạm TĐC Điện Dương

Ngày 27/12/2022 (6h30 - 15h00)

Thôn Hạ Nông Đông, Hạ Nông Tây, Hạ Nông Trung, Hạ Nông Nam xã Điện Phước; trạm bơm HTX Điện Phước 1, bơm HTX Điện Phước 2

Ngày 29/12/2022 (7h00 - 9h00)

Khối phố Viêm Trung, Ngân Câu phường Điện Ngọc

Ngày 29/12/2022 (7h00 - 9h00)

Chinh nhánh Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và KCN QN-ĐN tại tỉnh Quảng Nam (trạm xử lý nước thải)

Ngày 29/12/2022 (7h00 - 17h00)

Một phần khối 7B, Phường Điện Nam Đông; trạm XN Gạch lai Nghi, HTC Tân Tiến

Ngày 29/12/2022 (9h00 - 11h00)

Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Miền Trung

Ngày 30/12/2022 (7h30 đến 8h00 và 11h00 đến 11h30)

Thôn Xóm Bùng, Thôn Xóm Phường, Thôn Đông Quang xã Điện Hoà; Chi nhánh thuỷ lợi Điện Bàn (trạm bơm Đông Quang T1, T2); Thôn Đông Hoà, La Trung, Thôn Tây, Thôn Đức Ký Nam xã Điện Thọ

Ngày 30/12/2022 (7h00 - 12h00)

Trạm B Đông Quang T1, T2

Khu vực: Huyện Đại Lộc

Ngày 26/12/2022 (7h30 - 9h00)

Trạm Bảo trì Thủy điện A Vương

Ngày 26/12/2022 (9h30 - 11h00)

Trạm Nhà máy Giấy Đại Hiệp T1

Ngày 26/12/2022 (11h00 - 12h30)

Trạm Nhà máy Giấy Đại Hiệp T2

Ngày 26/12/2022 (13h00 - 14h30)

Trạm Mỏ đá Phú Quý 2

Ngày 26/12/2022 (15h00 - 16h30)

Trạm Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Hoàng Long

Ngày 27/12/2022 (7h00-8h30 và 15h30-17h00)

Một phần xã Đại Phong, một phần xã Đai Tân, một phần xã Đại Minh, xã Đại Thắng, May Đại Thắng, Gạch tuynen Đại Phong

Ngày 27/12/2022 (7h00 - 17h00)

Trạm Phú Phước, UB Đại Phong, Mỹ Hảo, Mỹ Tây, Mỹ Đông, Tây Gia

Ngày 28/12/2022 (7h00 - 13h00)

Trạm Phú Lộc

Ngày 29/12/2022 (7h00-8h00 và 16h00-17h00)

Xã Đại Chánh; trạm Xuân Đông, Nam Phước, Nam Phước 2, Khe Đá, Xuân Tây 2, Tân Phước, TTCN Đại Chánh, Đá mỹ nghệ Sa Thạch, Cường Phát, NLMT Điện tử Hùng Thiên, NLMT TB-Solar, NLMT Việt Hương 1

Ngày 29/12/2022 (7h00 - 17h00)

Xã Đại Thạnh; Trạm Xuân Nam, Tập Phước 3, An Chánh, An Chánh 2, Xuân Tây 3, NLMT Đại Khương T1, NLMT Đại Khương T2, NLMT Đại Khương T3, NLMT PSC Quảng Nam

Khu vực: Huyện Nam Giang

Ngày 23/12/2022 (16h00 - 18h00)

Khu TTHC huyện Nam Giang

Ngày 27/12/2022 (7h00 - 17h00)

Cửa khẩu quốc tế Nam Giang

Ngày 29/12/2022 (6h00-7h00 và 16h30-17h30)

Xã Cà Dy (trừ thôn Pà Roong), TaBhing, Tà Pơ

Ngày 29/12/2022 (6h00 - 17h30)

Thôn Pà Roong xã Cà Dy

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909. Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.

 

 


 

Tin liên quan