Tôn vinh những người phụ nữ làm ve chai tại Hội An

Sáng ngày 20/12, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hội An phối hợp cùng Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế – IUCN, Trung tâm hỗ trợ phát triển xanh -GreenHub, Hội Bảo trợ người khuyết tật, quyền trẻ em và bệnh nhân nghèo Quảng Nam tổ chức “Tôn vinh những người phụ nữ làm ve chai thành phố Hội An” năm 2022.

Tại Hội An hiện có trên 100 phụ nữ làm nghề ve chai. Năm 2013, sau khi dự án “Xây dựng mô hình xã hội hóa công tác quản lý rác thải sinh hoạt tại thành phố Hội An” kết thúc, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hội An đã ra mắt “Chi hội phụ nữ thu mua rác tái chế” với 40 chị em tham gia nhằm hỗ trợ phụ nữ phương tiện làm việc và nguồn vốn vay sinh kế, nâng cao thu nhập. Tháng 3/2022, IUCN và GreenHub đã trao tặng 54 Ngôi nhà xanh cho Hội phụ nữ thành phố giúp phân loại rác tại nguồn và vận hành các cơ sở phục hồi tài nguyên – MRF.

Đây là dịp tôn vinh sự đóng góp thầm lặng của những người phụ nữ làm ve chai thành phố Hội An, một mắc xích quan trọng trong nền kinh tế tuần hoàn về quản lý chất thải rắn, góp phần xây dựng Hội An thành phố du lịch xanh. Qua đó đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao trách nhiệm về bảo vệ môi trường, phân loại rác tại nguồn; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về thu gom phế liệu nhựa,…

Tin liên quan