ĐOÀN THANH NIÊN, HỘI PHỤ NỮ CÔNG AN THÀNH PHỐ HỘI AN TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG VNEID

ĐOÀN THANH NIÊN, HỘI PHỤ NỮ CÔNG AN THÀNH PHỐ HỘI AN TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN, HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG VNEID VÀ KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CHO ĐOÀN VIÊN, HỘI VIÊN.

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Công an thành phố về đẩy mạnh triển khai Đề án số 06 trên địa bàn, sáng ngày 19/12/2022, Đoàn Thanh niên phối hợp với Hội Phụ nữ Công an thành phố tổ chức hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeID và kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho hơn 50 đoàn viên, hội viên Công an thành phố.

Để đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Đề án số 06, Đoàn Thanh niên Công an thành phố đã chủ động tham mưu cho Thành đoàn Hội An chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeID và kích hoạt tài khoản định danh điện tử trong đoàn viên, thanh niên, sinh viên trên địa bàn thành phố Hội An và thành lập các tổ công tác trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt một cách đồng loạt, phấn đấu trong thời gian ngắn nhất, 100% ĐVTN, sinh viên, học sinh sẽ được cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeID.

Tin liên quan