Phát động xây dựng “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu” tại thôn Võng Nhi và thôn Thanh Nhứt, xã Cẩm Thanh

Trong 2 ngày 24 và 25/12 vừa qua, Ban chỉ đạo chương trình xây dựng Nông thôn mới xã Cẩm Thanh đã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua xây dựng “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu” tại thôn Võng Nhi và Thanh Nhứt. Đây là 2 thôn đã được UBND thành phố phê duyệt phương án xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu với mục tiêu hoàn thành vào năm 2023. Ngay sau lễ phát động, nhân dân 2 thôn đã tổ chức ra quân trồng cây xanh và tổng dọn vệ sinh môi trường trên các đường làng ngõ xóm.

Xã Cẩm Thanh là địa phương hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2015, đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2015 – 2020 và tiến đến xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025.

Đến nay, toàn xã đã có 3/6 thôn hoàn thành xây dựng thôn NTM kiểu mẫu là Thanh Tam, Thanh Nhì và Thanh Đông. Trong năm 2023 xây dựng thêm 2 thôn nông thôn mới kiểu mẫu là Thanh Nhứt, Võng Nhi và tiếp tục xây dựng thôn Vạn Lăng hoàn thành vào năm 2024.

 

Các tổ dân cư các thôn ký cam kết thi đua xây dựng “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu”

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan