Sơn Phong tổng kết công tác Mặt trận năm 2022

Chiều 28/12, UBMTTQ Việt Nam phường Sơn Phong tổ chức hội nghị lần thứ 11 nhằm tổng kết công tác Mặt trận, thanh tra nhân dân, giám sát cộng đồng năm 2022.

Năm nay, Mặt trận phường Sơn Phong đã phát huy vai trò chủ trì công tác tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và chương trình “Chung tay giảm nghèo bền vững”.Từ quỹ “Vì người nghèo”, Mặt trận phường đã hỗ trợ 26,5 triệu đồng cho các hộ nghèo, gia đình khó khăn trên địa bàn. Đồng thời phối hợp tổ chức hoạt động “Tết vì người nghèo”. Ngoài ra Mặt trận phường Sơn Phong đã phối hợp giải quyết ý kiến, kiến nghị của nhân dân, chú trọng phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo đồng thuận xã hội góp phần phát triển KT-XH của địa phương.

Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác Mặt trận, thanh tra nhân dân, giám sát cộng đồng năm 2022 tại phường Sơn Phong đã được khen thưởng.

Tin liên quan