Hội An tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022

Sáng 10/1/2023, Thành ủy Hội An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2023.


 

Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng” cho 3 đảng viên

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trước tác động của thiên tai, bão lụt, song trong điều kiện tình hình dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, thành phố đã tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các mặt về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng được phát huy, mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân được tăng cường; tạo sự đoàn kết, thống nhất, ổn định và phát triển trong toàn Đảng bộ.
Công tác tư tưởng có nhiều chuyển biến, nhất là trong tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới lề lối, phòng cách làm việc theo hướng thiết thực, hiệu quả. Việc đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý được tăng cường, góp phần quan trọng nâng cao năng lực hoạt động của bộ máy trong hệ thống chính trị thành phố và cơ sở.

Chi bô Tòa án nhân dân TP.Hội An được Tỉnh ủy tặng Bằng khen vì có thành tích 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Công tác lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt các tổ chức cơ sở Đảng được coi trọng. Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cuối năm 2022 nghiêm túc, sát thực. Công tác phát triển đảng được đẩy mạnh; thực hiện tốt nghiệp vụ đảng viên; đã kết nạp 97 quần chúng ưu tú vào đảng (đạt 107,78% Nghị quyết đề ra và chỉ tiêu Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao. Qua đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, có 63/72 TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 87,5% (trong đó, có 12/63 TCCSĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tỷ lệ 19%), 8 TCCSĐ hoàn thành nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 11,1% và 1 TCCSĐ không hoàn thành nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 1,4%.

Các đảng viên được nhận Bằng khen của Tỉnh ủy vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của đảng được tăng cường, góp phần thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố. Trong năm 2022, từ Thành ủy đến cấp ủy đảng cơ sở đã kiểm tra 66 tổ chức đảng và 292 đảng viên (tăng 13,8% so với cùng kỳ 2021); giám sát chuyên đề 39 tổ chức đảng và 146 đảng viên (tăng 8,33% so với cùng kỳ 2021); thi hành kỷ luật đảng đối với 1 tổ chức đảng và 10 đảng viên vi phạm. Ngoài ra, UBKT Thành ủy thụ lý giải quyết 1 đơn tố cáo liên quan đến đảng viên; thi hành kỷ luật 3 đảng viên vi phạm và ban hành 2 quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với 2 đảng viên.
Công tác dân vận của Đảng và cả hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ, nhất là trong vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, chiến dịch tiêm vắcxin phòng Covid-19, công tác giải phóng mặt bằng tái định cư để triển khai thực hiện các dự án. Các mô hình “dân vận khéo” được khuyến khích xây dựng, nhân rộng.

BTV Thành ủy Hội An trao cờ cho các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Hoạt động của hệ thống văn phòng cấp ủy các cấp có nhiều tiến bộ, nhất là trong nắm bắt thông tin, tổng hợp, góp phần phục vụ tốt công tác lãnh đạo, chỉ dạo của Thường trực, Ban Thường vụ cấp ủy từ thành phố đến cơ sở. Từ đó phát huy được sức mạnh tổng hợp của các đoàn thể và nhân dân trong thành phố thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.
Năm 2023, Thành ủy đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ TP.Hội An là: các cấp ủy Đảng chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển Hội An trở thành Thành phố sinh thái, văn hóa và du lịch. Chú trọng thường xuyên công tác chính trị tư tưởng. Nâng cao chất lượng các khâu của công tác cán bộ, đổi mới công tác sinh hoạt chi bộ; thực hiện tốt các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Chủ động thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, chú trọng những lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra sai phạm. Thực hiện tốt công tác dân vận, quy chế giám sát, phản biện xã hội. Tăng cường công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Các đảng viên được Thành ủy trao Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tiếp

Tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 của Đảng bộ thành phố, các đại biểu đã nghe các báo cáo tham luận của Đảng ủy phường Cẩm An về “Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác Tổ chức xây dựng Đảng”; của Đảng ủy phường Cẩm Phô về “Tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng đối với chi bộ trực thuộc”; của Đảng bộ Trung tâm VH-TT&TT-TH về “Công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và tổ chức các sự kiện, hoạt động phục vụ và phát triển du lịch”; của Đảng ủy xã Tân Hiệp về “Công tác tuyên giáo” và Đảng ủy xã Cẩm Thanh về “Công tác phối hợp của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị thực hiện tốt công tác dân vận, góp phần xây dựng xã nông thôn mới nâng cao”.
Dịp này, Thành ủy Hội An cũng đã tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng” cho 3 đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố; trao Bằng khen của Tỉnh ủy Quảng Nam cho chi bộ Tòa án nhân dân TP.Hội An và 16 đảng viên tiêu biểu 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng; trao cờ cho các chi bộ, đảng bộ trực thuộc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 và khen thưởng cho các tập thể, đảng viên đạt thành tích trong công tác xây dựng Đảng.

Tin liên quan