Một số sự kiện liên quan đến di tích kiến trúc ở Hội An vào năm Mão

Con mèo là con vật đứng ở vị trí thứ 4 trong số 12 con giáp tương ứng với 12 địa chi (Thập nhị địa chi: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi) theo quan niệm văn hóa cổ truyền của dân tộc. Trong âm lịch, tháng cầm tinh con mèo (tháng 2) gọi là tháng Mão và năm cầm tinh con mèo được gọi là năm Mão với các tháng/năm can chi: Ất Mão, Đinh Mão, Kỷ Mão, Tân Mão và Quý Mão.

      Trong lịch sử, ở Hội An có nhiều sự kiện quan trọng diễn ra trong năm Mão. Riêng, đối với các di tích kiến trúc cổ, qua các tư liệu, hiện vật hiện còn cho biết có nhiều di tích được xây dựng, tu bổ vào năm Mão. Nhiều hoành phi, liễn đối và đồ vật, tự khí tại di tích cũng được lập, phụng cúng vào năm  này.

      Năm Quý Mão - 1783: Văn bia tại di tích cho biết, Quan Công miếu (còn gọi là Chùa Ông, Trừng Hán cung,...) được xây dựng vào khoảng năm 1653. Trải qua thời gian, di tích được tu bổ nhiều lần, trong đó có lần tu bổ vào năm Quý Mão - 1783. Văn bia ghi chép sự kiện này hiện gắn trên tường Tây chính điện miếu, có kích thước cao 106cm, rộng 40cm. Bia có hoa văn trang trí rất đẹp, diềm trang trí hoa dây, trán bia trang trí đề tài “Lưỡng long triều dương”. Chữ khắc sâu, nét chữ đều, thành chữ dày. Nội dung văn bia có đoạn: “Trải qua binh lửa các miếu khác đều tan tành, riêng miếu Ngài vẫn y như cũ, mới thấy rõ đấng thần minh hiển hách, đáng hưởng cúng tế ngàn thu. Song đã lâu ngày, tượng thánh, mũ áo bị nhện dăng bụi đóng, cột kèo bị khói ám mọt xoi, lên điện cúng cầu không thể thỏa được lòng kính đấng anh linh, mọi người mới cầu xin ngài cho sửa sang lại. Hương lý đều suy cử ông Duyên thủ Hứa Hiến Thụy là người bình sinh đức tốt tự xuất của nhà, toàn xã vui mừng góp sức, chẳng mấy ngày mà hoàn tất, mới thấy được!”.

 

Bia tu bổ di tích Chùa Ông năm 1783 - Ảnh: Hồng Việt
 

      Ngoài ra, tại Quan Công miếu còn có cặp câu đối được lập vào năm Quý Mão - 1843 do kỳ lão Lý Khắc Thi kính dâng với nội dung: Xuân Thu đại nhất vương, cự Bắc, hòa Đông, Chư Cát bổn phi tri kỷ/Cương mục tồn chính thống, tôn Lưu ức Ngụy, Tử Dương phương thị đồng tâm 

(Thời Xuân Thu một vua, cự Bắc, hòa Đông, Gia Cát không tìm ai tri kỷ/ Cương mục còn chính thống, phò Lưu, đánh Ngụy, Tử Dương có nhiều bạn đồng tâm); 

và bức hoành Vĩnh Mộc Ân Quang (

Mãi dược tắm ân

) do Vĩnh Hưng, Vĩnh An cúng dâng vào năm Kỷ Mão -1879.

      Năm Quý Mão - 1843: 

Xây dựng miếu Thái Giám nằm trong Khu miếu tổ nghề gốm Nam Diêu ở Thanh Hà.

      Năm Ất Mão - 1855: 

Y sinh Võ Hưng đã cúng cho chùa Hải Tạng ở Cù Lao Chàm bức hoành Từ Vân Phổ Chiếu 

(Mây lành chiếu khắp)

      Năm Đinh Mão - 1867: 

Xây dựng Văn Chỉ Minh Hương để thờ Khổng Tử, Tứ Phối, Thất thập nhị Hiền và các vị khoa bảng làng Minh Hương. Theo văn bia lập năm 1871 hiện còn tại di tích do Đặng Huy Trứ đề bút thì Văn chỉ Minh Hương được khởi dựng vào năm 1867 (

năm Đinh Mão

) và hoàn thành vào năm 1868 (

năm Mậu Thìn

). Nội dung văn bia có đoạn: 

"Hè năm nay, tôi đang ở trong đoàn quân phương Bắc, có người từ trong Nam ra, tôi hỏi thăm chuyện cũ, mới nói rằng: khỏi phải lo ba điều ấy nữa, tôi mới nói rằng: việc xây miếu nay đã ba năm rồi. Đạo trời ba năm đổi một vận nhỏ, có thể biết được 3 năm [này] thì có thể suy ra được trăm năm vậy. Do đó có thể viết [văn bia] được rồi, bèn gối đầu vào giáo mà viết: miếu này dựng ở Hương Định, trên nền cũ của Tụy Tiên Đường, mặt tọa Nhâm hướng Bính kiêm Hợi Tị, ngày 10, tháng 9, năm Đinh Mão bồi cơ (đắp nền) đến ngày 25 tháng 11 thượng lương, ngày 16 tháng 3 năm Mậu Thìn là hoàn thành công trình, công trình này nhờ ông Cửu phẩm Tú tài Trương Hoài Ban cả”