Chính sách mới về bảo hiểm xã hội có hiệu lực từ tháng 2/2023

Theo Thông tư số 18/2022/TT-BYT, từ ngày 15/2, người lao động (NLĐ) gặp vấn đề về sức khỏe sẽ được lĩnh BHXH nếu thuộc một trong các trường hợp gồm người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS.

Người mắc các bệnh, tật có mức suy giảm lao động từ 81% trở lên và không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động sinh hoạt cá nhân hằng ngày, mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn. NLĐ nếu không may mắc ung thư có thể lĩnh BHXH một lần ngay sau khi nghỉ việc mà không chờ sau một năm như quy định trước đây.

Hệ số trượt giá BHXH năm 2023 được điều chỉnh tăng từ năm 2023. Mỗi năm, Bộ LĐ-TB&XH đều điều chỉnh lại mức điều chỉnh tiền lương, thu nhập đã đóng BHXH (hay còn gọi là hệ số trượt giá) để bù đắp sự mất giá của đồng tiền ở các thời điểm đóng BHXH trước đây.

Tại Thông tư số 01/2023/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 3/1/2023, hệ số trượt giá áp dụng cho năm 2023 đã được điều chỉnh tăng so với năm 2022. Mức tăng dao động từ 0,03 cho đến 0,16 (trừ hệ số áp dụng cho năm 2021 và 2021 không tăng), có hiệu lực từ ngày 20/2/2023, nhưng bảng hệ số trượt giá BHXH được tính cho các trường hợp hưởng BHXH từ ngày 1/1/2023. Khoản tiền hưởng BHXH tăng do tăng hệ số trượt giá BHXH năm 2023 sẽ được tính theo quy định.

Ngoài ra, việc giám định lại sức khỏe do NLĐ không cần chờ 2 năm cũng là một trong những chính sách mới về BHXH có hiệu lực tháng 2/2023, được đề cập tại Thông tư số 18/2022/TT-BYT.

NLĐ bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đã thực hiện giám định sức khỏe để hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoàn toàn có thể chủ động đi khám giám định lại mức suy giảm khả năng lao động nếu có nhu cầu.

Ngoài ra, NLĐ còn được quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trả phí khám giám định lại nếu kết quả khám giám định xác định NLĐ đủ điều kiện để điều chỉnh tăng mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Trường hợp kết quả giám định lại không đủ để được điều chỉnh tăng mức trợ cấp, NLĐ chủ động đề nghị khám giám định lại sẽ phải tự chịu chi phí khám giám định.

Tin liên quan