Bổ sung COVID-19 là bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội

Bộ Y tế bổ sung COVID-19 vào danh sách các bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội.

Ngày 9/2, Bộ Y tế ban hành Thông tư 02 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15 ngày 25/5/2016 quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội.

Theo Bộ Y tế, COVID-19 được xem là một loại bệnh nghề nghiệp. Bệnh phát sinh trong quá trình lao động do người lao động tiếp xúc với vi rút SARS-CoV-2 có trong môi trường lao động.

Yếu tố gây bệnh được ghi nhận tại một trong các văn bản: biên bản xác định tiếp xúc nghề nghiệp với vi rút SARS-CoV-2; văn bản cử tham gia phòng chống dịch, phục vụ, cứu trợ người nhiễm vi rút SARS-CoV-2 do lãnh đạo đơn vị ký xác nhận, đóng dấu và các văn bản khác phù hợp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; đánh giá yếu tố tiếp xúc nghề nghiệp quy định; biên bản xác nhận tiếp xúc với yếu tố có hại gây bệnh nghề nghiệp cấp tính.

Người lao động làm nghề, công việc thường gặp và nguồn tiếp xúc với vi rút SARS-CoV-2 bao gồm:

- Người làm nghề, công việc tại cơ sở y tế.

- Người làm nghề, công việc trong phòng thí nghiệm, lấy mẫu, vận chuyển mẫu, xử lý, bảo quản và tiêu hủy mẫu có chứa vi rút SARS-CoV-2.

- Người làm nghề, công việc phòng chống dịch, phục vụ, cứu trợ người nhiễm vi rút SARS-CoV-2.

- Người làm nghề, công việc trực tiếp trong khu cách ly tập trung, cách ly y tế tại nhà, cách ly y tế vùng có dịch, hỗ trợ chăm sóc người bệnh COVID-19 tại nhà.

- Người vận chuyển, phục vụ người bệnh COVID-19.

- Người vận chuyển, khâm liệm, bảo quản, hỏa táng, mai táng thi hài người bệnh COVID-19.

- Người giám sát, điều tra, xác minh dịch COVID-19.

- Nhân viên hải quan, ngoại giao, nhân viên làm công tác xuất nhập cảnh.

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng và viên chức quốc phòng.

- Chiến sĩ, sĩ quan thuộc lực lượng công an.

- Người làm nghề, công việc khác được cử tham gia phòng chống dịch COVID-19.

Thông tư 02 có hiệu lực từ ngày 1/4/2023. Khi đó, người làm nghề được lập hồ sơ bệnh nghề nghiệp để khám giám định và được hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp theo các quy định hiện hành.

Tin liên quan