Mặt trận tỉnh Quảng Nam phát động viết bài về điển hình học tập và làm theo Bác

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vừa phát động thi đua viết bài về tấm gương người tốt - việc tốt, các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

Đối tượng tham gia viết bài là các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam tỉnh (cả thành viên cá nhân); cán bộ, công chức chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, công tác trên địa bàn tỉnh.

Nội dung bài viết phải thể hiện rõ nét kết quả chuyển biến từ “học tập” sang “làm theo” Bác với các việc làm cụ thể, thiết thực trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do MTTQ Việt Nam chủ trì, nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, viết bài về gương người tốt - việc tốt; các mô hình tiêu biểu thực hiện ở cơ sở; phong cách “dân vận khéo” nói đi đôi với làm; thực hiện tư cách người cán bộ Mặt trận chân thành, giản dị, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm và gắn bó mật thiết với nhân dân…

Bài viết tối đa không quá 1.200 chữ, viết theo thể loại văn xuôi chính luận, phóng sự, ký sự... (kèm hình ảnh minh họa). Đối với bài viết về các tập thể, cá nhân điển hình phải thật sự tiêu biểu, được lựa chọn chặt chẽ, thống nhất với Ban Tuyên giáo cùng cấp; ưu tiên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Thời gian phát động từ ngày 1/3 đến 2/9/2023 - kỷ niệm 54 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/9/1969 - 2/9/2023). Theo đó, các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam tỉnh tham gia ít nhất 1 bài viết; Mặt trận cấp huyện tham gia ít nhất 2 bài viết giới thiệu các tập thể, cá nhân, mô hình tiêu biểu; đồng thời phát động toàn dân hưởng ứng tham gia.

Bài viết có chất lượng được cập nhật, giới thiệu trên các kênh thông tin tuyên truyền của Mặt trận tỉnh và các chuyên trang, chuyên mục Đại đoàn kết trên báo Quảng Nam và Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Nam.

 

Tin liên quan