“Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới

Xác định xây dựng nông thôn mới phải gắn với phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo môi trường và nhu cầu của người dân, lấy người dân làm chủ thể, thời gian qua Đảng bộ xã Cẩm Thanh đã đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, thực hiện đạt kết quả chương trình mục tiêu quốc gia này.

Hệ thống giao thông, kết cấu hạ tầng ở Cẩm Thanh ngày càng được xây dựng kiên cố, tạo cảnh quan xanh sạch

Trong những năm qua, với quyết tâm cao của toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị, sự đồng lòng hưởng ứng tích cực của nhân dân, xã Cẩm Thanh đã đạt được những kết quả nổi bật trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Năm 2015, xã Cẩm Thanh hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, năm 2020 tiếp tục được công nhận là xã nông thôn mới nâng cao, về trước so với kế hoạch của thành phố và đang phấn đấu hoàn thành xã nông thôn mới kiểu mẫu.
*“5 Khéo” Dân vận:
Đáng chú ý là thời gian bắt đầu xây dựng kế hoạch thực hiện đến khi được công nhận là xã nông thôn mới nâng cao được đẩy nhanh hơn hẳn (chính thức khoảng hơn 1 năm) mặc dù chịu những tác động bất lợi của tình hình dịch bệnh, thiên tai, thời tiết… Đạt được kết quả này, ông Nguyễn Hùng Linh – Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Thanh cho rằng, đó là kết quả sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Xây dựng nông thôn mới là chủ yếu là phát huy tinh thần làm chủ của nhân dân để xây dựng kết cấu hạ tầng; đổi mới, phát triển sản xuất; tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; nâng cao đời sống người dân; trong đó xác định người dân chính là chủ thể. “Để huy động mọi nguồn lực trong dân thì cần triển khai linh hoạt, đồng bộ nhiều giải pháp; trong đó công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới đóng vai trò hết sức quan trọng và quyết định”, ông Linh nói.

Người dân khu du lịch Rừng dừa Bảy mẫu, xã Cẩm Thanh thường xuyên tổ chức vớt rác thải trên sông lạch, giảm thiểu ô nhiễm môi trường

Trong quá trình thực hiện, Đảng ủy đã đề ra nhiều chủ trương và chỉ đạo các chi ủy, chi bộ, chính quyền, mặt trận và các tổ chức đoàn thể từ xã đến thôn tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”. Trong đó, các cấp ủy Đảng ở địa phương đặc biệt chú trọng thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” với nhóm giải pháp “5 Khéo”: Khéo tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức; Khéo tham mưu, tổ chức thực hiện; Khéo vận động phát triển kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng; Khéo vận động xây dựng đời sống văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của địa phương, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; Khéo xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
Từ đó, nhận thức của cán bộ, công chức, đảng viên trong hệ thống chính trị của địa phương có sự chuyển biến tích cực. Các cấp ủy chi bộ, lãnh đạo các cơ quan, khu dân cư và Ủy ban Mặt trận, các tổ chức chính trị – xã hội đã xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện một cách cụ thể, thiết thực theo từng tiêu chí quy định để được công nhận là xã nông thôn mới nâng cao. Riêng Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội đã chủ động, mạnh dạn thực hiện nhiều mô hình gắn xây dựng nông thôn mới với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Hội Nông dân xã với mô hình “Phát triển chuỗi giá trị sản xuất rau hữu cơ” từ Thanh Đông đã mở rộng sang Đồng Giá. Hội Phụ nữ với mô hình “Nói không với rác thải nhựa”, “Nói không với túi ni lông” gắn với cuộc vận động “Gia đình 5 không, 3 sạch”. Đoàn Thanh niên với phong trào “Thanh niên tình nguyện xây dựng nông thôn mới”…
*Chủ thể là người dân:
Đặc biệt, tất cả các hội, đoàn thể đều có sự phối hợp hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, không chỉ trong công tác tuyên truyền, vận động mà nhất là cùng nhau tháo gỡ, tạo sự đồng thuận hưởng ứng của người dân trong những vấn đề liên quan đến quản lý, sử dụng đất; giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án phát triển kinh tế; nhận làm các công trình làm hàng rào cây xanh, trồng cây tạo bóng mát, trồng đường hoa tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp, xóa bỏ các điểm đên về rác thải… Khối đại đoàn kết toàn dân nhờ vậy luôn được tăng cường. Ông Lê Minh Thành – Bí thư chi bộ thôn Thanh Đông, xã Cẩm Thanh nói: “Mặt trận tập hợp được sự đoàn kết, sự thống nhất cao của nhân dân. Các hội, đoàn thể luôn đi sâu, bám sát quần chúng nhân dân. Từ đó đa số nhân dân đồng tình với công tác vận động của Mặt trận. Những chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng và địa phương đề ra được Mặt trận, các đoàn thể tổ chức thực hiện, triển khai xuống cơ sở rất tốt. Từ đó, nhân dân xác định được vai trò chủ thể trong việc thực hiện các nhiệm vụ”

Nhà văn hóa xã Cẩm Thanh là nơi tổ chức các cuộc trưng bày, triển lãm tranh ảnh, sách báo… thu hút thanh, thiếu nhi tham gia

Bên cạnh đó, để phát huy tính dân chủ, Ban Thường vụ Đảng ủy và UBND xã thường xuyên tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Qua đối thoại, các khó khăn vướng mắc, các vấn đề phát sinh từ cơ sở được giải quyết kịp thời, hiệu quả, đảm bảo ổn định tình hình và nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, tạo mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân với Đảng bộ và chính quyền địa phương.
Nhờ chú trọng công tác “Dân vận khéo” phù hợp với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ của địa phương, Đảng bộ xã Cẩm Thanh đã tạo được sức mạnh tổng hợp làm đổi thay rõ nét bộ mặt nông thôn, nâng cao hiệu quả lao động sản xuất và đời sống của người dân, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định, hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh, hoạt động có nề nếp. Năm 2020 được công nhận là xã nông thôn mới nâng cao, thu nhập bình quân đầu người ở Cẩm Thanh đạt 46 triệu đồng. Sau 2 năm ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, lãnh đạo địa phương tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp khôi phục kinh tế, đưa thu nhập bình quân đầu người đạt 45,72 triệu đồng. Đến nay, 100% đường làng, ngõ xóm đã được cứng hóa; một số tuyến đường được người dân tự quản trồng cây xanh và hoa, tạo cảnh quan nông thôn tươi mát, sáng đẹp; chất thải rắn, rác thải sinh hoạt được thu gom, xử lý đảm bảo theo quy định; cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực, bền vững; xã không còn hộ nghèo đa chiều, chính sách an sinh xã hội, đời sống tinh thần của người dân được quan tâm đúng mức, từng bước nâng cao chất lượng…
Ông Trần Chiến – Chủ tịch UBND xã xác định, với tinh thần lấy người dân là chủ thể, đến nay toàn xã đã có 3/6 thôn hoàn thành xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu là Thanh Tam, Thanh Nhì và Thanh Đông. Trong năm 2023, Cẩm Thanh phấn đấu có thêm 2 thôn được công nhận là thôn nông thôn mới kiểu mẫu là Thanh Nhứt, Võng Nhi và tiếp tục xây dựng thôn Vạn Lăng hoàn thành vào năm 2024. Toàn xã phấn đấu hoàn thành các tiêu chí được công nhận Xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2024.

Tin liên quan