Hội An tổng kết công tác CCHC và chuyển đổi số năm 2022

Chiều 6/3, UBND TP.Hội An tổ chức cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo CCHC và chuyển đổi số thành phố với các xã, phường để đánh giá kết quả năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

UBND khen thưởng 08 tập thể có thành tích trong công tác CCHC năm 2022

Năm 2022, công tác chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ CCHC và chuyển đổi số được UBND thành phố, Ban chỉ đạo và các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, phường chỉ đạo quyết liệt, sâu sát từ khâu xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện.

Các cấp ủy Đảng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường nhận thức rõ hơn về mục đích, ý nghĩa, vai trò nhiệm vụ và tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin đã mang lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố, UBND các xã, phường và giải quyết kịp thời các công việc, thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư. Tính từ ngày 01/01 đến ngày 31/12/2022, UBND TP.Hội An và các xã phường tiếp nhận 38.451 hồ sơ. Trong đó, giải quyết đúng hạn 33.424 hồ sơ, tỷ lệ 87,99 %.

Tại hội nghị, UBND thành phố khen thưởng 8 cơ quan, đơn vị, xã phường đã có thành tích trong thực hiện công tác CCHC trên địa bàn thành phố trong năm 2022.

Tin liên quan