Năm 2022: Hội An có 21 tập thể, cá nhân được tỉnh khen thưởng trên lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam vừa ban hành quyết định tặng giấy khen cho 110 tập thể đơn vị sử dụng lao động và 67 cá nhân ngoài Ngành đã thực hiện tốt công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2022. Trong đó, tại thành phố Hội An có 12 tập thể và 9 cá nhân được khen thưởng.

Theo đó, các tập thể được khen thưởng gồm: Công ty Cổ phần Du Lịch và Khách Sạn Thanh Lịch; Công ty TNHH MTV Phước Thịnh – Palm Garden Resort; Chi nhánh Công ty CP DLDV và Đầu tư Xây Dựng Hội An – Boutique Hội An Resort; Công ty Cổ phần Đạt Phương Hội An; Chi nhánh Công Ty Cổ phần DL Thiên Minh Hòa Bình tại Hội An; Công ty Cổ phần Tơ Lụa Quảng Nam; Công ty TNHH Sài Gòn; Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hội An; Trường Cao Đẳng Điện Lực Miền Trung; Trung Tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình thành phố Hội An; Trường THPT Nguyễn Trãi và UBND Phường Cẩm Châu.

Triển khai tốt chính sách bảo hiểm xã hội góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố

Theo thống kê, tính đến cuối năm 2022, BHXH thành phố Hội An quản lý thu 10.406 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, 1.078 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, 9.737 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp và 89.816 người tham gia bảo hiểm y tế.
Thời gian qua, BHXH thành phố đã phối hợp với các ngành hữu quan triển khai nhiều giải pháp để tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực bảo hiểm xã hội đến các đơn vị sử dụng lao động và các xã phường. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu của Đảng và Nhà nước về bảo hiểm xã hội cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

Tin liên quan