Năm an toàn giao thông 2023: “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”

Ngày 17/3, UBND tỉnh ban hành kế hoạch Năm an toàn giao thông (ATGT) 2023 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.

 

Ảnh minh họa. 

Mục tiêu kế hoạch là nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Toàn tỉnh phấn đấu giảm tai nạn giao thông từ 5-10% cả về số vụ, số người chết và số người bị thương so với năm 2022. Không để xảy ra ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính, đầu mối giao thông trọng điểm.

Để thực hiện được mục tiêu trên, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan thành viên của Ban ATGT tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo; trước hết là tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kết luận số 45 ngày 1/2/2019 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18 ngày 4/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa.

Áp dụng kịp thời, hiệu quả các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào thực tiễn; lồng ghép mục tiêu bảo đảm trật tự, ATGT vào quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị, nông thôn và các quy hoạch chuyên ngành về giao thông vận tải; đẩy nhanh tiến độ đầu tư, phát triển hệ thống vận tải công cộng trong đô thị và liên tỉnh.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự ATGT, đảm bảo nghiêm minh, kịp thời và hiệu quả; trọng tâm xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông và các vi phạm về kết cấu hạ tầng giao thông, tổ chức giao thông.

UBND tỉnh cũng yêu cầu siết chặt quản lý về công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, đăng ký, đăng kiểm theo hướng công khai, minh bạch, đảm bảo thuận tiện phục vụ tốt cho nhân dân; tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, đăng kiểm để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại...

Tin liên quan