Hội nghị chuyên đề về hoạt động của hội khuyến học xã, phường

Sáng 22/3, Hội khuyến học TP.Hội An phối hợp với UBND phường Cẩm Nam tổ chức hội nghị chuyên đề về nâng cao hiệu quả hoạt động của hội khuyến học các xã, phường trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Hội khuyến học TP.Hội An chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của hội khuyến học các xã, phường

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo quá trình chỉ đạo hoạt động khuyến học của các cấp lãnh đạo phường Cẩm Nam, thực tiễn hoạt động của Hội khuyến học phường Cẩm Nam, chuyên đề về công tác tham mưu của Hội khuyến học  phường Cẩm Châu,  xây dựng mô hình “Công dân học tập” của phường Cẩm Phô; nghiên cứu hồ sơ và tham gia trao đổi, thảo luận các nội dung có liên quan.

Thời gian qua, Hội khuyến học TP.Hội An luôn chú trọng xây dựng hoạt động hội khuyến học ở các xã, phường trên địa bàn vững mạnh, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyên học, khuyến tài và xây dựng “Xã hội học tập” tại địa phương.

Tin liên quan