Hội An khởi động dự án phát triển các mô hình sinh kế cộng đồng

Sáng 22/3, Hội Liên hiệp phụ nữ TP.Hội An tổ chức lễ khởi động dự án “Phát triển các mô hình sinh kế cộng đồng bền vững kết hợp du lịch sinh thái để thúc đẩy phát triển KT-XH và góp phần bảo vệ đa dạng sinh học và các hệ sinh thái tại Khu DTSQTG Cù Lao Chàm-Hội An ”.

Hội Liên hiệp phụ nữ TP.Hội An tổ chức lễ khởi động dự án phát triển các mô hình sinh kế cộng đồng

Đây là dự án được Hội Liên hiệp phụ nữ TP.Hội An xây dựng, đề xuất và đã được Chương trình tài trợ các dự án nhỏ của Qũy Môi trường toàn cầu thống nhất hỗ trợ thực hiện tại xã Cẩm Thanh và xã Cẩm Kim thuộc vùng đệm của Khu DTSQTG Cù Lao Chàm-Hội An.

 Trong đó, các mô hình sinh kế sẽ được tập trung đầu tư; phát triển mô hình du lịch học tập cộng đồng; kết nối cảnh quan, môi trường và các giá trị tri thức, làng nghề truyền thống dọc hệ thống sông Thu Bồn ra đến Cù Lao Chàm để phát triển mạng lướng du lịch cộng đồng trên địa bàn  khu sinh quyển.

Qua đó, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị tài nguyên thiên nhiên, văn hóa, tri thức bản địa và phát triển du lịch cộng đồng, hướng đến du lịch sinh thái, du lịch xanh tại khu sinh quyển.

Dự án sẽ được triển khai thực hiện trong vòng 24 tháng với tổng kinh phí hơn 5,3 tỉ đồng.

Tin liên quan