Tổ chức khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp

UBND thành phố Hội An vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn thành phố Hội An theo tinh thần Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, thành phố đã chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hướng dẫn triển khai khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế (BHYT) bằng căn cước công dân (CCCD) gắn chip.


 

Sử dụng Căn cước công dân gắn chíp khi đi khám, chữa bệnh để thay thế cho Thẻ bảo hiểm y tế giấy

UBND thành phố đã giao Trung tâm Y tế thành phố chủ trì phối hợp với Công an thành phố, Phòng Văn hoá – Thông tin, Bảo hiểm xã hội và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương liên quan chỉ đạo các cơ sở y tế, bệnh viện sử dụng thẻ CCCD gắn chíp tích hợp BHYT trong khám, chữa bệnh. Trang bị đầu đọc thẻ theo quy chuẩn của Bộ Thông tin và Truyền thông để phục vụ công dân khám, chữa bệnh bằng thẻ CCCD gắn chip hoặc ứng dụng VNeID đảm bảo thực hiện 100% trên địa bàn thành phố.
Được biết, thời gian qua, BHXH thành phố Hội An đã triển khai thực hiện cập nhật số định danh cá nhân, số CCCD của người tham gia BHXH, BHYT khi có hồ sơ phát sinh theo quy định. Đồng thời phối hợp với các ngành hữu quan tuyên truyền, phổ biến đến tổ chức, cá nhân về mục đích, ý nghĩa của việc kê khai số định danh cá nhân, số CCCD vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm nhằm đảm bảo quyền lợi cho công dân.
Từ đầu năm 2022 đến cuối tháng 2.2023, BHXH thành phố Hội An đã thực hiện cập nhật, điều chỉnh CCCD vào hồ sơ tham gia BHXH, BHYT cho 62.557 người.

Tin liên quan