Mặt trận phường Tân An tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” (2003 – 2023)

Sáng ngày 12/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân An đã tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003 – 2023 và sơ kết công tác Mặt trận quý I năm 2023.

Tân An khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong việc tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” 20 năm qua

20 năm qua, việc tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” trên địa bàn hằng năm luôn được BTV Đảng ủy phường quan tâm chỉ đạo, sự phối hợp đồng bộ của UBND, Ban Xây dựng ĐSVH và các tổ chức thành viên từ phường đến khu dân cư và đặc biệt là sự tham gia, hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân, tạo dược khí thế ngày hội của quần chúng.

Ngày hội được tổ chức thường xuyên, có nhiều đổi mới và sáng tạo, đảm bảo cả phần lễ và phần hội, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động phát triển KTXH, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. 20 năm qua, từ nguồn quỹ Vì người nghèo và các nguồn hỗ trợ, đóng góp của các lực lượng xã hội, Mặt trận phường và các khu dân cư đã trao hơn 5000 suất quà cho các hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, gặp hoạn nạn… với số tiền hơn 5 tỷ đồng. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, “Bữa cơm đoàn kết”… tổ chức trong Ngày hội đã góp phần tăng cường tình đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau của người dân ở cộng đồng dân cư, phát huy truyền thống nhân ái của dân tộc.

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân An đã tổ chức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong việc tổ chức Ngày hội “Đai đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003 – 2023.

Tin liên quan