Hội nghị biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong cộng đồng người Hoa tham gia xây dựng đô thị văn minh

Sáng ngày 27/4, tại Hội trường Thành ủy Hội An, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong cộng đồng người Hoa tham gia xây dựng đô thị văn minh.

Trao giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu có uy tín trong cộng đồng người Hoa tham gia xây dựng đô thị văn minh

Trong những năm qua, UBMT và các tổ chức thành viên TP.Hội An, TP.Tam Kỳ đã tích cực tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng người Hoa tích cực tham gia thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”. Bà con người Hoa đoàn kết, chung tay quản lý kiến trúc, xây dựng đô thị đảm bảo đúng quy chế và trật tự, mỹ quan đô thị. Cộng đồng người Hoa ở Hội An và Tam Kỳ nêu cao ý thức thu gom và phân loại rác tại nguồn, bảo vệ môi trường, trồng và chăm sóc cây xanh, thực hiện nếp sống văn minh trong cưới hỏi, tang ma… Chất lượng “Gia đình văn hóa” của bà con người Hoa được nâng cao đáng kể, năm 2022 tỷ lệ gia đình người Hoa được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” đạt 96%. Cộng đồng người Hoa cũng có nhiều đóng góp trong phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ tạo việc làm, các hoạt động từ thiện… tại cộng đồng dân cư. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao… mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống được bà con người Hoa chủ động tổ chức và tham gia tích cực, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân. Ở Hội An, cùng với việc duy trì thường xuyên Lễ cúng Tiền hiền tại các hội quán, lễ vía Lục Tánh Vương gia, cộng đồng người Hoa còn có nhiều đóng góp cùng cư dân địa phương để lễ hội Tết Nguyên tiêu và Tết trung thu được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh – Võ Xuân Ca điều hành Hội nghị

Tại Hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã biểu dương và khen thưởng cho 28 cá nhân tiêu biểu có uy tín trong cộng đồng người Hoa tham gia xây dựng đô thị văn minh.

Tin liên quan