Cẩm Nam thực hiện Tháng tăng cường hỗ trợ tổ chức, cá nhân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và cài đặt VNeID

Thực hiện Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 12/5/2023 của UBND phường Cẩm Nam về trển khai thực hiện “Ngày thứ sáu không hẹn” trong giải quyết thủ tục hành chính” và Tháng tăng cường hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ công trực tuyến; đăng ký, kích hoạt và sử dụng định danh điện tử (VNeID).

Sáng ngày 15/5/2023 UBND phường Cẩm Nam tổ chức ra mắt Điểm hướng dẫn tạo tài khoản, nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến và cài đặt kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID. 

Theo đó phường Cẩm Nam sẽ bố trí cán bộ trực tiếp hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến và cài đặt định danh điện tử VNeID tại bộ phận TN&TKQ phường trên địa thoại thông minh. Đối với công dân là người cao tuổi không sử dụng điện thoại thông minh, cán bộ được phân công sẽ thực hiện nộp hồ sơ thay cho công dân, qua đây giúp giới thiệu dịch vụ công trực tuyến đến với người dân và tuyên truyền về lợi ích của dịch vụ công trực tuyến.

Để đảm bảo cho việc thực hiện nhiệm vụ này, thời gian qua phường Cẩm Nam đã tăng cường tuyên truyền về lợi ích khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đầu tư trang thiết bị; tổ chức tập huấn cho cán bộ nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Từ đầu năm đến nay Bộ phận TN&TKQ phường tiếp nhận 322 hồ sơ trong đó  291 là hồ sơ dịch vụ công trực tuyến chiếm tỷ lệ 90,37%. Hy vọng thời gian đến với giải pháp này, tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và cài VNeID phường Cẩm Nam sẽ được duy trì và nâng cao, cùng với các giải pháp đồng bộ khác góp phần cải thiện chỉ số CCHC của địa phương.