Tổng hợp thông tin Hội An trên báo chí từ 30/4 đến 15/5 năm 2023

Từ dịp lễ 30/4 - 1/5 đến 15/5/2023 các báo đã có khoảng hơn 80 tin, bài viết về Hội An, Phòng Văn hóa và Thông tin tổng hợp một số tin bài như sau:

Tin liên quan