TỈNH ỦY QUẢNG NAM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN SƠ KẾT CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT GIỮA NHIỆM KỲ 2020-2025

Sáng ngày 17/5/2023, Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác kiểm tra, giám sát giữa nhiệm kỳ (2020-2023). Hội nghị gồm điểm cầu trung tâm tại hội trường Tỉnh ủy Quảng Nam và 18 điểm cầu tại thành phố Hội An, thành phố Tam Kỳ và các huyện trên địa bàn Tỉnh. Hội nghị do đồng chí Phan Thái Bình- UV.BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì, điều hành hội nghị, đồng chủ trì có đồng chí Nguyễn Quang Khánh- Tỉnh Uỷ Viên, Phó Chủ nhiệm thường trực UBKT Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Khánh thay mặt UBKT Tỉnh ủy Quảng Nam báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát giữa nhiệm kỳ (2020-2025) và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 06 tháng đầu năm 2023. Tại điểm cầu Hội An do đồng chí Trần Ánh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy chủ trì, cùng với sự tham dự của đại diện 68 tổ chức cơ sở đảng.