Thành phố Hội An công bố Quyết định thành lập Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thành phố Hội An và Trung tâm Phát triển quỹ đất – quỹ nhà thành phố Hội An

Chiều ngày 12/5/2023 UBND thành phố Tổ chức Công bố Quyết định thành lập Quản lý Dự án đầu tư xây dựng; Quyết định thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất - quỹ nhà và trao Quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý của 02 đơn vị này; Tham dự buổi công bố Quyết định có đồng chí Trần Ánh – Tỉnh ủy viên, Bí Thư thành úy Hội An; đồng chí Nguyễn Văn Sơn – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí trong BTV Thành ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND; đại diện các cơ quan, ban ngành có liên quan của thành phố.

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Trung tâm Phát triển quỹ đất – quỹ nhà thành phố Hội An được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý Dự án và Quỹ đất thành phố Hội An theo Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 26/4/2023 của UBND thành phố về ban hành Đề án số Đề án tổ chức lại Ban Quản lý Dự án và Quỹ đất thành phố Hội An để hình thành Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thành phố Hội An và Trung tâm Phát triển quỹ đất – quỹ nhà thành phố Hội An. 

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Trung tâm Phát triển quỹ đất – quỹ nhà thành phố Hội An là hai đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND Thành phố; tự đảm bảo kinh phí hoạt động, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật.