Thành phố Hội An triển khai tập huấn sử dụng hệ thống thông tin giải quyết TTHC trên địa bàn thành phố Hội An

Thực hiện Kế hoạch số 1093/KH-UBND ngày 15/5/2022 của UBND thành phố về việc triển khai tập huấn sử dụng hệ thống thông tin giải quyết TTHC trên địa bàn thành phố Hội An năm 2023, UBND thành phố phối hợp với VNPT tỉnh Quảng Nam tiếp tục khai mạc đợt tập huấn nghiệp vụ (lần thứ 2) về sử dụng hệ thống thông tin giải quyết TTHC trên địa bàn thành phố Hội An cho các cơ quan, đơn vị và UBND xã, phường trên địa bàn thành phố năm 2022.