Hội An phấn đấu tỷ lệ bao phủ BHYT đạt từ 93,5% dân số

Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) thành phố Hội An vừa ban hành kế hoạch thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố năm 2023.

 

Tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện đến nhân dân

Theo đó, năm nay toàn thành phố phấn đấu phát triển 12.000 người tham gia BHXH bắt buộc; 1.541 người tham gia BHXH tự nguyện; 11.450 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và 91.500 người tham gia BHXH. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt từ 93,5% dân số. 

Thành phố cũng xác định, phấn đấu giảm tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN xuống dưới tỷ lệ 5,15% để đảm bảo quyền lợi của người tham gia. 100% người tham gia BHXH, BHYT kê khai số căn cước công dân/Định danh cá nhân và được cập nhật trong cơ sở dữ liệu BHXH; 5.961 người cài đặt ứng dụng BHXH số – VssID. 

Thực hiện rà soát, chuẩn hóa dữ liệu hộ gia đình theo phương châm “Đúng – Đủ – Sạch – Sống”. Phấn đấu tỷ lệ người hưởng các chế độ BHXH qua hình thức không dùng tiền mặt, cụ thể: Lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng từ 55% trở lên, BHXH 01 lần từ 97% trở lên. 

Để hoàn thành kế hoạch, BCĐ thực hiện chính sách BHXH-BHYT thành phố xác định, tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về BHXH, BHYT; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; chú trọng và phát huy vai trò của các tổ chức, cá nhân có uy tín trong cộng đồng dân cư để vận động người dân tham gia BHXH, BHYT nhất là BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Tuyên truyền biểu dương gương người tốt, việc tốt trong thực hiện chế độ, chính sách BHXH; kịp thời phê phán những hành vi vi phạm Luật BHXH, Luật BHYT. 

Thành phố cũng giao kế hoạch thực hiện BHXH, BHYT đến cấp cơ sở; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật để bảo vệ quyền lợi của người tham gia. 

Cơ quan BHXH và các ngành hữu quan tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin, dữ liệu để xác định số doanh nghiệp, người lao động thuộc diện phải tham gia BHXH, BHYT; giảm thiểu tới mức thấp nhất tình trạng trốn đóng. 

Rà soát người chưa tham gia BHYT từ cơ sở dữ liệu hộ gia đình để tuyên truyền, vận động tham gia BHYT, BHXH tự nguyện. Tăng cường mở rộng mạng lưới tổ chức dịch vụ thu, chú trọng công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, đào tạo kỹ năng tuyên truyền, vận động cho nhân viên Tổ chức dịch vụ thu theo hướng chuyên nghiệp; giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT đến từng Tổ chức dịch vụ thu và nhân viên thu…

Tin liên quan