Thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hội An đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

Quy hoạch chung thành phố Hội An đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

 

Link tải tài liệu: https://drive.google.com/drive/folders/10FX-J_MO7PkiZ31hakDpMJNQM-9LvtV7?usp=sharing

Tin liên quan