UBND thành phố họp chuẩn bị cho năm học mới và Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường

Chiều ngày 17/8, UBND thành phố tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo công tác chuẩn bị cho năm học mới 2023 – 2024 và Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.


 

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Lanh chủ trì cuộc họp

Đến nay công tác tuyển sinh của các trường được thực hiện đảm bảo yêu cầu. Mạng lưới trường lớp được cân đối, đảm bảo cho sự phát triển lâu dài, phù hợp với từng xã, phường; đảm bảo đúng tuyến quy định. Tình hình đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên của các trường MN, MG, TH, THCS tương đối ổn định, chuẩn bị sẵn sàng cho thực hiện năm học mới. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được đầu tư xây mới, sắm mới, sửa chữa và bổ sung cơ bản đảm bảo, chuẩn bị sẵn sàng phục vụ năm học mới.

Hiện nay, các trường đang rà soát lại số liệu điều tra dân số, tham mưu với địa phương tiếp tục huy động học sinh đi học (nếu còn); huy động 100% trẻ 5 tuổi đi học mẫu giáo; chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất và con người để đảm bảo điều kiện đến ngày 29/8 học sinh tựu trường (riêng đối với lớp 1 tựu trường ngày 22/8) và đồng loạt khai giảng vào ngày 5/9/2023.

Tin liên quan