Khai mạc tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên giảng dạy môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh Quảng Nam năm 2023

Sáng nay ngày 29/8, tại trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy lợi miền Trung, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam tổ chức khai mạc lớp tập huấn giáo dục quốc phòng và an ninh cho cán bộ quản lý, giáo viên dạy môn GDQPAN(Giáo dục quốc phòng và an ninh) trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Trong thời gian 3 ngày (từ 29/8 đến 31/8), các học viên sẽ được trang bị, tìm hiểu và thực hành một số nội dung cơ bản như: những vấn đề cơ bản về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; phòng, chống một số loại tội phạm và vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên; tổ chức phương pháp thực hành huấn luyện bài điều lệnh đội ngũ tiểu đội (phần từng người không có súng); tổ chức, phương pháp thực hành huấn luyện kỹ thuật cấp cứu chuyển thương; hướng dẫn, thống nhất một số nội dung của sách giáo khoa GDQPAN lớp 11,…

Thông qua đó, nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên giảng dạy môn GDQPAN nâng cao năng lực về nội dung, tổ chức, phương pháp dạy và học môn học GDQPAN, góp phần thực hiện tốt công tác giảng dạy, tuyên truyền kiến thức quốc phòng và an ninh hiệu quả trong học sinh, sinh viên trên địa bàn.

Tin liên quan