Phấn đấu đến hết năm học 2023 – 2024, 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT

Năm học 2023 – 2024, toàn thành phố phấn đấu có 100% học sinh – sinh viên (HS-SV) tham gia bảo hiểm y tế (BHYT).


 

Ngày 6/9, UBND thành phố có công văn đề nghị các cơ quan, đơn vị, trường học và UBND các xã, phường đẩy mạnh thực hiện công tác BHYT HS-SV năm học 2023 – 2024.

Để hoàn thành mục tiêu 100% HS-SV tham gia BHYT năm học 2023 – 2024, UBND thành phố đề nghị Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố chủ trì, phối hợp với với các cơ quan, ban ngành liên quan và các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHYT HS-SV; về trách nhiệm và quyền lợi của HS-SV khi tham gia BHYT.

Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo rà soát những trường có tỷ lệ tham gia BHYT chưa đạt 100% để có kế hoạch vận động các em tham gia; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách BHYT HSSV; kịp thời đề nghị khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện tốt công tác BHYT HSSV.

Phối hợp với Trung tâm Y tế và các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe ban đầu và giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình khám chữa bệnh BHYT đối với HSSV.

Phối hợp với các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện cập nhập mã định danh cá nhân (ĐDCN)/Căn cước công dân (CCCD), cài đặt ứng dụng VssID đến các em HSSV để tra cứu thông tin thẻ, sử dụng thay thế thẻ BHYT giấy.

Phòng Giáo dục – Đào tạo chỉ đạo các trường thuộc ngành quản lý phối hợp với BHXH thành phố tăng cường công tác tuyên truyền đến toàn thể giáo viên, phụ huynh, học sinh nắm rõ lợi ích thiết thực khi tham gia BHYT. Giao chỉ tiêu đối với từng cơ sở giáo dục, đưa chỉ tiêu tham gia BHYT HSSV là một trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Phối hợp với Trung tâm Y tế kịp thời kiện toàn mạng lưới y tế học đường, đáp ứng hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các em học sinh.

Các trường Cao đẳng, Trung học phổ thông, Trung học cơ sở, Tiểu học trên địa bàn thành phố tổ chức tuyên truyền sâu rộng tính nhân văn, tính cộng đồng chia sẽ của chính sách BHYT HSSV; về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi khi tham gia BHYT HSSV. Tích cực vận động các bậc phụ huynh, HSSV tham gia BHYT năm học 2023-2024 đạt tỷ lệ 100%. Phối hợp với cơ quan BHXH cập nhật mã ĐDCN/CCCD, cài đặt ứng dụng VssID cho các em HSSV để tra cứu thông tin thẻ, sử dụng thay thế thẻ BHYT giấy.

Ủy ban nhân dân các xã, phường chỉ đạo các ngành, đoàn thể địa phương phối hợp cùng với các trường học đóng trên địa bàn tuyên truyền, vận động phụ huynh, học sinh hiểu rõ lợi ích thiết thực của chính sách BHYT HSSV. Đảm bảo tỷ lệ học sinh tham gia BHYT đạt 100% từ năm học 2023-2024, góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ về BHYT trên địa bàn.

Tin liên quan