Hội An tập trung phòng chống, giảm thiệt hại do sạt lở bờ sông, bờ biển và ngập lụt

Hiện nay, UBND TP.Hội An đang chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, Chủ tịch UBND các xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện nắm chắc tình hình, chủ động chỉ đạo, triển khai các biện pháp cần thiết theo thẩm quyền, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương để kiểm soát, giảm thiệt hại về tài sản và cơ sở hạ tầng, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân do sạt lở đất, sạt lở bờ sông, bờ biển và ngập lụt trên địa bàn thành phố.


 

Tình trạng bãi biển Cửa Đại bị sạt lở đã phát hiện từ lâu và có nguy cơ ảnh hưởng đến thiệt hại tài sản và an toàn của người dân.

Đối với khu vực thường xuyên sạt lở và đã phát hiện có nguy cơ sạt lở ở Cẩm An, Cửa Đại, Cẩm Nam, Cẩm Kim, Thanh Hà phải theo dõi chặt chẽ tình hình và kiên quyết di dời người dân và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc có phương án chủ động đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại tài sản cho người dân, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ. Tiếp tục tổ chức rà soát, phát hiện kịp thời các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, các khu vực thường xuyên ngập lụt, nhất là các khu vực có dân cư, trường học, công sở, cơ sở lưu trú… Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân nhận biết về dấu hiệu, nguy cơ xảy ra sạt lở, ngập lụt cao để người dân chủ động ứng phó khi có sự cố, hạn chế thiệt hại. Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động xây dựng, nhất là việc xây dựng nhà cửa, công trình ở khu vực ven sông, ven biển. Nghiêm cấm và xử lý nghiêm việc chặt phá rừng phòng hộ, rừng đặc dụng. Rà soát, kiểm tra các tuyến đường giao thông, kịp thời phát hiện khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, ngập sâu để có phương án chủ động đảm bảo giao thông và an toàn giao thông, đặc biệt là các trục đường giao thông chính. Tại Cù Lao Chàm, UBND xã Tân Hiệp phối hợp Tiểu đoàn HH70 rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở núi, nhất là khu vực có dân cư; chủ động xây dựng phương án sơ tán, di dời người dân và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại tài sản cho người dân. Rà soát công tác bảo đảm an toàn hồ chứa nước Bãi Bìm, không để xảy ra sự cố bất ngờ gây thiệt hại về tính mạng của nhân dân. 

Tin liên quan