HĐND thành phố bổ sung các dự án, công trình đầu tư công năm 2023

Vừa qua, tại kỳ họp thứ 9, Hội đồng Nhân dân thành phố Hội An khóa XII đã thống nhất bổ sung danh mục chi tiết đối với các chương trình, đề án đã được HĐND thành phố bố trí kế hoạch vốn đầu tư năm 2023.


 

Theo đó, HĐND thành phố thống nhất bổ sung 6 dự án, công trình với tổng mức đầu tư dự kiến 3,5 tỷ đồng đối với Đề án “Xây dựng làng quê – làng nghề sinh thái xã Cẩm Kim giai đoạn 2021-2025”.

6 dự án, công trình với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 9,3 tỷ đồng đối với Đề án “Chuyển đổi số gắn với đô thị thông minh thành phố Hội An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

HĐND thành phố cũng dự kiến danh mục đầu tư công năm 2024 gồm 7 công trình với tổng nguồn vốn đầu tư là 47 tỷ đồng; 9 chương trình, đề án và 3 nhiệm vụ với tổng mức đầu tư là 50 tỷ đồng. Đồng thời bổ sung 2 công trình: Cầu nối từ đường Bạch Đằng sang Bãi bồi An Hội; Hệ thống phun nước và chiếu sáng nghệ thuật tại hồ điều tiết đường Phan Châu Trinh và Hai Bà Trưng để chuẩn bị các bước lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư.

Dự nguồn cấp bổ sung vốn đầu tư công cho các xã, phường gần 50 tỷ đồng và dự nguồn bổ sung vốn đầu tư năm 2023 là hơn 117,6 tỷ đồng.

 

Tin liên quan