Hội thảo nâng cao hiệu quả quản lí KDTSQTG Cù Lao Chàm-Hội An

Sáng 27/9, Ban quản lí Khu Dự trữ sinh quyển thế giới (KDTSQTG) Cù Lao Chàm- Hội An tổ chức hội thảo nâng cao hiệu quả quản lí khu sinh quyển.


 

Công tác quản lí KDTSQTG Cù Lao Chàm Hội An và thực hiện dự án BR đạt nhiều kết quả tích cực trong thời gian qua

Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An được UNESCO công nhận ngày 26/5/2009 dựa trên nền tảng sự giàu có về tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên nhân văn của TP. Hội An.

Từ năm 2019, KDTSQTG Cù Lao Chàm – Hội An là một trong 3 địa điểm triển khai thực hiện Dự án “Lồng ghép quản lý tài nguyên thiên nhiên và các mục tiêu về bảo tồn đa dạng sinh học vào quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quản lý các Khu dự trữ sinh quyển ở Việt Nam” (gọi tắt là dự án BR) do Quỹ Môi trường toàn cầu tài trợ thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp quốc và được Tổng cục Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện.

Mục tiêu tổng thể của Dự án BR là quản lý tổng hợp tài nguyên thiên nhiên và các mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học được lồng ghép hiệu quả vào các quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của các tỉnh thực hiện dự án và quản lý các Khu DTSQTG ở Việt Nam.

Trong thời gian qua, việc quản lý KDTSQTG Cù Lao Chàm –Hội An nói chung và thực hiện dự án BR nói riêng đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những hạn chế và thách thức nhất định, trong khi áp lực phát triển kinh tế ngày càng gia tăng, đòi hỏi cần có những định hướng chiến lược thích ứng và các giải pháp phù hợp.

Các đại biểu thảo luận, chia sẻ, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lí KDTSQTG Cù Lao Chàm Hội An

Do vậy, hội thảo lần này được tổ chức nhằm tìm kiếm các giải pháp giúp nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành hoạt động của KDTSQTG Cù Lao Chàm – Hội An, đồng thời cụ thể hóa các quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT về quản lý khu dự trữ sinh quyển, đặc biệt là quy chế và kế hoạch quản lý.

“Những ý kiến đóng góp, những giải pháp và kinh nghiệm chia sẻ từ hội thảo sẽ giúp nâng cao hiệu quả quản lý, năng lực vận hành, phát huy giá trị danh hiệu khu sinh quyển, đem lại lợi ích cho người dân, hỗ trợ tốt cho chiến lược phát triển bền vững của Cù Lao Chàm – Hội An cũng như hệ thống mạng lưới 11 khu sinh quyển trong cả nước”, ông Nguyễn Thế Hùng-Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An phát biểu.

Tin liên quan