Phát động cuộc thi thiết kế ứng dụng (apps) quản lý rác thải nhựa trong ngành Du lịch

Ngày 28/9, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã phát động cuộc thi thiết kế ứng dụng (apps) quản lý rác thải nhựa trong ngành Du lịch.


 

Mô hình du lịch xanh ở Hội An cần được nhân rộng

Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức và cung cấp công cụ quản lý rác thải nhựa cho doanh nghiệp du lịch, cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch cũng  như cộng đồng dân cư; đưa ra giải pháp, sáng kiến để hạn chế tác động của rác thải nhựa đối với hoạt động du lịch. Cuộc thi dành cho đơn vị hoặc cá nhân người Việt Nam đang sinh sống, làm việc ở trong nước. Sản phẩm dự thi gồm 3 phần: Phần mềm (apps) và các tài liệu hướng dẫn của phần mềm); bản thuyết minh mô tả về phần mềm và  thông tin về tổ chức, cá nhân (theo mẫu). Ứng dụng dự kiến sẽ được công bố tại Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam Cần Thơ 2023.

Cuộc thi này là một phần của Dự án Giảm thiểu rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch Việt Nam do Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với Viện Chiến lược chính sách tài nguyên và môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) triển khai nhằm đưa toàn ngành Du lịch tham gia tích cực, hiệu quả vào việc giảm thiểu rác thải nhựa.

Dự án được triển khai thí điểm tại thành phố Hội An (Quảng Nam) và huyện Gia Viễn (Ninh Bình) bước đầu cho thấy hiệu quả tích cực. Các chuyên gia du lịch cho rằng, mô hình du lịch xanh ở Hội An cần được nhân rộng trên cả nước, tạo hiệu quả mạnh mẽ để đẩy lùi nạn rác thải nhựa trong du lịch./.

Tin liên quan