Diễn đàn “Học sinh, sinh viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp với khởi nghiệp sáng tạo” năm 2023

Sáng 8/11, tại trường Cao đẳng CN,KT&TL miền Trung đóng trên địa bàn TP.Hội An, Sở LĐ,TB&XH tỉnh Quảng Nam tổ chức diễn đàn “Học sinh, sinh viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp với khởi nghiệp sáng tạo” năm 2023.


 

Hơn 200 học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tham gia diễn đàn về khởi nghiệp

Tham gia diễn đàn có đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Nam, Hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Hội An; Phòng LĐ,TB&XH TP.Hội An, đại diện lãnh đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh và hơn 200 học sinh của các cơ sở.

Tại diễn đàn, các diễn giả, đại biểu và học sinh, sinh viên đã trình bày các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo. Đồng thời, lãnh đạo các ngành, đơn vị có liên quan và diễn giả cũng đã đối thoại với học sinh, sinh viên về hoạt động khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Qua đó, góp phần tuyên truyền, quảng bá hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thúc đẩy tinh thần và trang bị những kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp giúp học sinh, sinh viên tự tin, sáng tạo, chủ động tìm việc làm, tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp.

 

Tin liên quan