Dư nợ cho vay tín dụng hỗ trợ lãi suất 2% gần 197 tỷ 500 triệu đồng

Thực hiện Nghị quyết 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội và Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/05/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại NHCSXH, nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để NHCSXH cho vay theo Nghị quyết số 43, NHCSXH thành phố Hội An đã đẩy mạnh tuyên truyền, rà soát nhu cầu vốn vay và đề nghị cấp trên phân giao, tham mưu Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thành phố phân bổ vốn đến các xã, phường và triển khai cho vay nhanh chóng, đúng quy định.


 

Hơn 1.700 khách hàng được hỗ trợ lãi suất vay vốn theo quy định tại Nghị định 36 của Chính phủ

Trong gần 2 năm qua, đơn vị đã giải quyết cho vay theo Nghị quyết 11 đối với 2.772 lao động giải quyết việc làm; sửa chữa, cải tạo 796 công trình nước sạch, vệ sinh nhằm nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân; 656 lượt học sinh sinh viên được vay vốn để trang trải chi phí học tập;…

Đến 31/10/2023, dư nợ cho vay các chương trình tín dụng được hỗ trợ lãi suất 2% đạt gần 197 tỷ 500 triệu đồng với 1.706 món vay, NHCSXH đã thực hiện hỗ trợ lãi suất với số tiền 3 tỷ 333 triệu đồng cho hơn 1.700 khách hàng vay vốn trên địa bàn thành phố Hội An.

Đến ngày 31/10/2023, NHCSXH kết thúc thực hiện hỗ trợ lãi suất các khoản vay theo quy định tại Nghị định 36 của Chính phủ, nguồn vốn cho vay ưu đãi này đã góp phần phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội sau đại dịch Covid-19, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới tại Hội An./.

Tin liên quan