Hội An định hướng phát triển thủy sản đến năm 2030

Theo kế hoạch “Phát triển thủy sản đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành phố Hội An”, thành phố phấn đấu tổng sản lượng thủy sản đến năm 2030 đạt khoảng 12.800 tấn, trong đó khai thác thủy sản chiếm 97,65%, nuôi trồng thủy sản chiếm 2,35%. Số lượng tàu cá 650 chiếc, trong đó có 110 tàu cá vùng khơi, 120 tàu cá vùng lộng, 420 tàu cá vùng bờ. Giá trị sản xuất 820 tỷ đồng, chiếm 82% trong cơ cấu ngành nông nghiệp.


 

Năm 2023, sản lượng khai thác thủy sản ước đạt 10.450 tấn

UBND TP. Hội An cũng định hướng xây dựng cơ cấu nghề khai thác hợp lý, cơ cấu lao động chuyên ngành, kiêm nghề phù hợp với điều kiện tự nhiên, nguồn lợi thủy sản. Phát triển khai thác hải sản vùng khơi hiệu quả, bền vững trên cơ sở giảm dần cường lực khai thác đảm bảo phù hợp với trữ lượng nguồn lợi thủy sản; khuyến khích phát triển kiêm nghề để tăng hiệu quả sản xuất; tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật trong khai thác và bảo quản sản phẩm nhằm giảm tỷ lệ tổn thất sau thu hoạch, đảm bảo an toàn thực phẩm, điều kiện sống và làm việc của thuyền viên. 

Tổ chức điều chỉnh, sắp xếp lại hoạt động khai thác hải sản vùng lộng, vùng ven bờ và khai thác thủy sản nội địa hợp lý; gắn phát triển sinh kế của cộng đồng ngư dân với phát triển nuôi trồng thuỷ sản, du lịch sinh thái, nghề cá giải trí; giảm thiểu, tiến tới chấm dứt các nghề khai thác có tính hủy diệt nguồn lợi. Củng cố, đổi mới các tổ, đội, hợp tác xã; tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị. 

Bên cạnh đó, UBND TP. Hội An cũng định hướng đến năm 2030, tổ chức quản lý, bảo vệ các khu vực thủy sản tập trung sinh sản, khu vực thủy sản còn non sinh sống, môi trường sống gắn với tăng cường thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản đối với các vùng biển ven bờ, vùng nước nội địa. 

Phát triển nuôi trồng thủy sản lồng bè trên sông hợp lý, vừa phát triển kinh tế vừa đảm bảo giao thông thủy, cảnh quan môi trường phục vụ du lịch. 

Hội An phấn đấu đến năm 2030, giá trị sản xuất ngành thủy sản đạt 820 tỷ đồng, chiếm 82% trong cơ cấu ngành nông nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030 thành phố Hội An đặt ra là khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển thủy sản theo hướng hiện đại, là ngành kinh tế có đóng góp quan trọng vào cơ cấu kinh tế chung của thành phố; thân thiện môi trường; bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản, bảo tồn đa dạng sinh học; kết hợp phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh trên biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên các vùng biển đảo của Tổ quốc. 

Những năm qua, cùng với ngành kinh tế mũi nhọn du lịch – dịch vụ – thương mại, ngành ngư nghiệp Hội An đã đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế của thành phố. Trong khoảng 3 năm trở lại đây, sản lượng khai thác hải sản bình quân mỗi năm của ngư dân Hội An đạt hơn 12 nghìn tấn.

Theo đánh giá của Phòng Kinh tế TP. Hội An, năm 2023, sản lượng khai thác thủy sản ước đạt 10.450 tấn, trong đó có khả năng xuất khẩu 3.200 tấn. Sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 417 tấn, trong đó tôm 279 tấn.

Tin liên quan