Hội An tiếp tục tăng cường công tác PCCC&CNCH

Thành ủy Hội An vừa ban hành Chỉ thị về tiếp tục tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) trên địa bàn thành phố trong tình hình mới.


 

Cẩm Phô ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng”

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC và CNCH, tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước về công tác PCCC và CNCH trong tình hình mới trên toàn địa bàn thành phố; xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp chịu trách nhiệm nếu để các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao hoạt động khi chưa đảm bảo điều kiện an toàn PCCC và để xảy ra các vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng do thiếu lãnh đạo, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm trong phạm vi quản lý của mình đối với công tác PCCC và CNCH.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về PCCC và CNCH, chủ động đề ra các phương án phòng ngừa, xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố đảm bảo an toàn, hiệu quả, theo phương châm “04 tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ, chỉ huy tại chỗ), hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

 Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân phát huy vai trò giám sát trong công tác PCCC, CNCH. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia thực hiện nhiệm vụ PCCC và CNCH, coi đây là công việc hằng ngày, ở mọi lúc, mọi nơi.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH. Thường xuyên tổ chức tập huấn về các kỹ năng thoát nạn cơ bản, cảnh báo khi có sự cố xảy ra; lồng ghép việc phổ biến, học tập kiến thức và kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy vào chương trình học tập, hoạt động ngoại khóa trong các nhà trường và cơ sở giáo dục phù hợp với từng cấp học.

Tin liên quan