Hội An sơ kết 3 năm thực hiện chương trình nông thôn mới

Sáng 16/11, UBND thành phố Hội An tổ chức sơ kết 3 năm (2021 – 2023) triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn thành phố. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng chủ trì hội nghị.


 

Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới trên địa bàn

Huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng đánh giá, 3 năm qua (2021 – 2023), chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tại các xã: Cẩm Thanh, Cẩm Hà, Cẩm Kim và xã đảo Tân Hiệp đã có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự quan tâm điều hành của chính quyền; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội từ thành phố đến xã, phường.

Các địa phương đã triển khai chương trình NTM gắn kết với thực hiện phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Quang cảnh hội nghị sơ kết

Đến nay, 2 xã Cẩm Thanh và Tân Hiệp đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và duy trì đạt chuẩn tiêu chí xã NTM. Đồng thời, 2 xã Cẩm Thanh và Tân Hiệp cũng phấn đấu đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu nổi trội về du lịch giai đoạn 2022 – 2025.

Dự kiến đến cuối năm 2023, thôn Thanh Nhứt (Cẩm Thanh), Đồng Nà (Cẩm Hà) và các thôn: Trung Hà, Phước Trung (Cẩm Kim) đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu; nâng tổng số thôn được công nhận đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu lên 13/17 thôn.

Diện mạo nông thôn mới ngày càng khởi sắc

Ông Đinh Hùng – Trưởng phòng Kinh tế, Phó Ban chỉ đạo NTM thành phố thông tin, giai đoạn 2021 – 2023, thành phố và các xã NTM đã huy động, lồng ghép các nguồn vốn để nâng cấp, xây mới các công trình thiết yếu phục vụ sản xuất, dân sinh, tập trung ưu tiên cho các xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025 như Đề án Cẩm Hà, Đề án Cẩm Kim, Đề án Tân Hiệp. Bên cạnh đó, các xã cũng đã tranh thủ, huy động lồng ghép các nguồn vốn của thành phố, địa phương, nguồn xã hội hóa để xây mới, nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Tổng kinh phí huy động đầu tư xây dựng NTM trên địa bàn thành phố ước gần 492 tỷ đồng, trong đó vốn trực tiếp từ chương trình gần 28 tỷ đồng.

Ông Đinh Hùng cho biết thêm, thành phố đã bố trí nguồn vốn đối ứng kịp thời cho các địa phương để thực hiện các nội dung của chương trình NTM, đặc biệt là hỗ trợ kinh phí duy trì, nâng chuẩn thôn NTM kiểu mẫu, xây dựng xã NTM nâng cao. Từ năm 2021 đến nay, ngân sách thành phố đã bố trí đối ứng 8,8 tỷ đồng. Đến nay, 4 xã không còn hộ ngèo đa chiều thuộc chính sách giảm nghèo.

Phát triển sản xuất

Công tác phát triển sản xuất nông nghiệp cũng được quan tâm gắn với định hướng phát triển nông nghiệp hữu cơ, sản xuất theo chuỗi giá trị, thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” OCOP. Hiện nay, Hội An đã có 22 sản phẩm được công nhận 3 sao và 4 sao, tạo tiền đề để Hội An hình thành các không gian thương mại đi liền với chương trình “Mỗi xã một sản phẩm OCOP” trên toàn tỉnh và toàn quốc.

Dịch vụ, du lịch tiếp tục được các xã quan tâm, đặc biệt xã Cẩm Kim đã được trung ương chọn làm điểm để thực hiện dự án “Phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn phát triển văn hóa bản địa và hệ sinh thái tự nhiên tại làng mộc Kim Bồng” góp phần làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân.

Chính quyền các cấp đẩy mạnh thực hiện chương trình OCOP nhằm tạo chuyển biến cho kinh tế nông thôn

Giai đoạn 2021 – 2023, trên địa bàn các xã đã thành lập 3 hợp tác xã mới để khai thác nguồn lực địa phương: HTX Sản xuất và Kinh doanh Rau Trà Quế Xanh, HTX Nông nghiệp – Dịch vụ – Du lịch Môi trường Xanh xã Cẩm Kim, HTX Du lịch Làng nghề Cù Lao Chàm. Các hợp tác xã đã tham gia chủ trì các dự án liên kết, góp phần phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn.

Từ các nguồn vốn sự nghiệp hỗ trợ của Trung ương, tỉnh trong chương trình nông thôn mới, nguồn lồng ghép và đối ứng từ ngân sách thành phố, giai đoạn 2021-2023, thành phố đã triển khai 11 dự án, mô hình phát triển sản xuất với tổng mức đầu tư 8,8 tỷ đồng; trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ gần 2,9 tỷ đồng.

Xã Cẩm Thanh triển khai 3 dự án liên kết theo chuỗi giá trị, đã góp phần
đa dạng các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, bao gồm sản phẩm chế biến, cung
cấp nguồn sản phẩm, thực phẩm hữu cơ cho người dân trên địa bàn thành phố;
đặc biệt, dự án sản xuất lúa theo hướng hữu cơ đến nay đã thu hoạch vụ hè thu
với kết quả rất khả quan, năng suất bình quân đạt 68,3 tạ/ha.

Mô hình trồng hoa thạch thảo tại xã Cẩm Hà

Xã Cẩm Hà triển khai 2 dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đối
với sản phẩm rau Trà Quế; 3 mô hình thuộc Đề án Cẩm Hà. Một số mô hình bước đầu đạt hiệu quả như mô hình trồng hoa thạch thảo, mô hình chăn nuôi gà ở Bến Trễ.

Cẩm Kim triển khai mô hình trồng giống chuối lùn thường và chuối lùn Nam Mỹ theo hướng hữu cơ

Xã Cẩm Kim triển khai 3 dự án, mô hình gồm mô hình trồng thử nghiệm
giống lúa ST25 lãi 50 triệu đồng/2,4 ha; mô hình trồng giống chuối lùn thường
và chuối lùn Nam Mỹ theo hướng hữu cơ đang phát triển khả quan; dự án liên
kết sản xuất theo chuỗi giá trị cây đậu phộng đang được triển khai.

Sơ kết 3 năm (2021 – 2023) thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn thành phố, UBND thành phố đã khen thưởng 3 tập thể và 7 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng NTM trên địa bàn.

Tin liên quan