UBND TP Hội An tổng kết nhiệm vụ công tác quốc phòng quân sự địa phương năm 2023

UBND TP Hội An cũng vừa tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ công tác quốc phòng quân sự địa phương năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Sơn – Chủ trì hội nghị.


 

Qua đánh giá tại hội nghị cho thấy, năm qua, UBND thành phố Hội An đã chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội quốc phòng, an ninh trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường. Các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nói chung, thành phố Hội An nói riêng, nhiệm vụ QP&AN được giữ vững. Nhân dân và các LLVT thành phố đã từng bước vượt qua khó khăn, tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững QP&AN, xây dựng khu vực phòng thủ thành phố vững chắc. Qua thực hiện nhiệm vụ, UBND TP đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chủ trương của Đảng, Nhà nước về thực hiện đường lối QP&AN, chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đảng ủy-UBND các xã, phường cũng đã bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng được giao, ban hành nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch chỉ đạo tổ chức thực hiện ở cấp mình hiệu quả; sơ tổng kết kịp thời, đạt chất lượng.
Thành phố Hội An cũng đã chú trọng công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân nêu cao vai trò làm chủ trong xây dựng và phát triển con người Hội An phát triển toàn diện, sẵn sàng góp nhân lực, vật lực, tài lực cho nền QP&AN; tăng khả năng tích lũy bảo đảm hậu cần tại chỗ cho nhiệm vụ QP&AN và lương thực trong KVPT. UBND thành phố đã tập trung mọi nguồn lực để chỉ đạo, điều hành thực hiện chặt chẽ việc kết hợp giữa kinh tế, văn hóa, xã hội với QP&AN và QP&AN với kinh tế, văn hóa, xã hội trong quy hoạch phát triển KT-XH. Năm 2023, tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành toàn thành phố ước đạt 445 tỷ đồng, đạt 1,95% với cùng kỳ năm 2022 và đạt 73,34%, so với kế hoạch. Các tiềm lực Quốc phòng, An ninh được xây dựng theo hướng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Việc thực hiện chính sách quân đội và hậu phương quân đội, giải quyết chính sách tồn đọng sau chiến tranh, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, chăm lo gia đình người có công được chú trọng thực hiện chu đáo. LLVT địa phương trên địa bàn thành phố được quan tâm chăm lo xây dựng vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin liên quan