Hội An triển khai nhiều mô hình, dự án phát triển sản xuất nông nghiệp

Trong giai đoạn 2021- 2023, từ các nguồn vốn sự nghiệp hỗ trợ của trung ương, tỉnh trong chương trình xây dựng nông thôn mới, nguồn lồng ghép và đối ứng từ ngân sách thành phố, TP.Hội An đã triển khai 11 dự án, mô hình phát triển sản xuất với tổng mức đầu tư hơn 8,8 tỉ đồng; trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ gần 2.9 tỉ đồng.


 

Tại làng rau Trà Quế (xã Cẩm Hà) đang triển khai 2 dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm

Trong đó, xã Cẩm Hà triển khai 2 dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đối với rau Trà Quế; 3 mô hình thuộc Đề án Cẩm Hà. Một số mô hình bước đầu đạt hiệu quả như mô hình trồng hoa thạch thảo, mô hình chăn nuôi gà ở Bến Trễ.

Xã Cẩm Kim triển khai 3 dự án, mô hình gồm mô hình trồng thử nghiệm giống lúa ST25 lãi 50 triệu đồng/2,4 ha; mô hình trồng giống chuối lùn thường và chuối lùn Nam Mỹ theo hướng hữu cơ đang phát triển khả quan; dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị cây đậu phộng đang được triển khai.

Tại xã Cẩm Thanh, 3 dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị đã góp phần đa dạng các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, cung cấp nguồn sản phẩm, thực phẩm hữu cơ cho người dân trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, dự án sản xuất lúa theo hướng hữu cơ đến nay đã thu hoạch vụ hè thu với kết quả rất khả quan, năng suất bình quân đạt 68,3 tạ/ha.

Qua đó, góp phần đưa thu nhập bình quân đầu người ở các xã trên địa bàn thành phố năm 2023 tăng so với năm 2022. Đến nay, cả 04 xã đã đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới về “Thu nhập”.

Tin liên quan