Hội An tổng kết ngành công thương năm 2023

Sáng 11/1, UBND TP.Hội An tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá ngành công thương, chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2023 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024.


 

Năm 2023, tại Hội An, thị trường bán lẻ khởi sắc so với năm 2022; tình hình trật tự kinh doanh trên địa bàn thành phố cơ bản được chấn chỉnh, dần đi vào trật tự, nề nếp. Thành phố thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng kiến thức về văn minh thương mại nhằm nâng cao nhận thức của người kinh doanh trong việc chấp hành các qui định pháp luật.
Ngành CN-TTCN vẫn duy trì hoạt động sản xuất – kinh doanh, công tác đào tạo nghề và các hoạt động khuyến khích phát triển sản phẩm theo hướng xanh, đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng luôn được thành phố quan tâm.
Giá trị sản xuất ngành công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp năm 2023 (theo giá hiện hành) đạt 715,4 tỷ đồng, tăng 9,66% so với cùng kỳ và đạt 100,11% so với kế hoạch. Giá trị sản xuất ngành thương mại đạt 1.444 tỷ đồng, tăng 7,37% so cùng kỳ và đạt 102,55% so với kế hoạch.
Thành phố đã xây dựng Phương án Phát triển điểm giới thiệu, bán sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng Quảng Nam trên địa bàn TP. Hội An, giai đoạn 2023-2025.
Cũng trong năm 2023, UBND thành phố đã tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2023, trong đó có 4 sản phẩm được phân hạng OCOP 3 sao và 03 sản phẩm được đánh giá phân hạng, công nhận lại hạng OCOP 3 sao. UBND tỉnh công nhận 9 sản phẩm tại Hội An là sản phẩm CNNTTB của Quảng Nam, UBND TP.Hội An công nhận 14 sản phẩm CNNTTB.
Dịp này, UBND thành phố khen thưởng 3 tập thể và 6 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ ngành công thương năm 2023.

Tin liên quan