Năm 2024: Hội An đặt mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới

Năm nay, TP. Hội An đặt mục tiêu hoàn thành cơ bản các quy định, tiêu chí về xét, công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới để đến tháng 6/2025 lập hồ sơ đề nghị tỉnh thẩm tra.


 

Hội An tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong năm 2024

Theo đó, năm 2024 TP. Hội An tiếp tục duy trì 03 xã Cẩm Thanh, Cẩm Kim và Tân Hiệp đạt chuẩn xã nông thôn mới; xã Cẩm Hà duy trì đạt chuẩn 18/19 tiêu chí xã nông thôn mới. Các xã Cẩm Thanh, Tân Hiệp duy trì đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao.

Có 9 phường trên địa bàn thành phố được công nhận đô thị văn minh. Đất cây xanh sử dụng công cộng trong đô thị trên địa bàn thành phố đạt 5 m2/người.

Xã Cẩm Thanh phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội về du lịch. Có thêm 01 thôn đạt chuẩn Thôn nông thôn mới kiểu mẫu, nâng tổng số thôn đạt chuẩn Thôn nông thôn mới kiểu mẫu lên 14 thôn. Thu nhập bình quân đầu người từ 56,5 triệu đồng/người/năm trở lên. Giải ngân 100% vốn được phân bổ.

Tin liên quan