UBKT THÀNH ỦY TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIAO BAN QUÝ I, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2024

Chiều ngày 26/03/2024, UBKT Thành ủy Hội An tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng quý I/2024. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Đức Chung- Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy chủ trì, đồng chủ trì có đồng chí Huỳnh Kim Sinh- Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm thường trực UBKT Thành ủy, đồng chí Trần Chiến Thắng- Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy. Cùng với sự tham dự của tập thể UBKT Thành ủy, đại diện 23 UBKT Đảng ủy và cán bộ chuyên trách kiểm tra tại các Đảng ủy cơ sở và các đồng chí phụ trách công tác kiểm tra, giám sát tại 46 chi bộ trực thuộc Thành ủy.

Hội nghị đã nghe đồng chí Trần Chiến Thắng báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động công tác kiểm tra, giám sát quý I, đồng thời triển khai, quán triệt Quy định 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán. Quy định 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Và đồng chí Huỳnh Kim Sinh quán triệt Quy định số 138- QĐ/TW, ngày 01/12/2023 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan.

Các cấp ủy, UBKT Đảng ủy sớm triển khai kế hoạch năm 2024, đảm bảo về nội dung, thời gian, hiệu quả chất lượng. Trong đó tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; Tham mưu cấp ủy lãnh chỉ đạo thực hiện nghiêm các kết luận kiểm tra, thanh tra, giám sát và các yêu cầu của cấp trên về kiểm điểm, xem xét trách nhiệm; Thường xuyên nắm bắt tình hình, diễn biến, dự luận xã hội, nhất là những ý kiến phản ánh của nhân dân liên quan đến tiêu chuẩn, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi quản lý. Đồng thời đẩy mạnh việc rèn luyện, giáo dục tư tưởng, lối sống, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, đảng viên, nhất là những vị trí thường xuyên tiếp xúc với nhân dân, những lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực. Bên cạnh đó phải rà soát, giải quyết dứt điểm những đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị đảm bảo đúng quy định.

Cuối cùng đồng chí yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường phấn đấu hoàn thành tốt công tác kiểm tra, giám sát năm 2024.

Tin liên quan