Hội An hỗ trợ 150 triệu đồng duy trì, nâng chuẩn Thôn Nôn thôn mới kiểu mẫu ở xã đảo Tân Hiệp

UBND TP.Hội An vừa ban hành quyết định bổ sung kinh phí 150 triệu đồng cho UBND xã Tân Hiệp để duy trì, nâng chuẩn đối với 3 thôn Bãi Ông, Bãi Làng, Bãi Hương từ nguồn sự nghiệp kinh tế ngân sách thành phố năm 2024 (50 triệu đồng/thôn).


 

Đường từ Bãi Làng lên Bãi Ông

Giai đoạn 2018-2020, 3 thôn Bãi Ông, Bãi Làng, Bãi Hương đã được UBND thành phố công nhận đạt chuẩn Thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Để tiếp tục nâng cao chất lượng tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu, năm 2023 UBND thành phố đã phê duyệt Phương án duy trì, nâng chuẩn 3 thôn theo Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025 với tổng kinh phí thực hiện là 300 triệu đồng.

Đến cuối năm 2023, 3 thôn Bãi Ông, Bãi Làng, Bãi Hương của xã Tân Hiệp tiếp tục duy trì đạt chuẩn Thôn NTM kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025.

Tin liên quan