Điều chỉnh cải tạo, nâng cấp Trường PT DTNT tỉnh Quảng Nam

UBND tỉnh vừa trình HĐND tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Trường Phổ thông dân tộc nội trú (PT DTNT) tỉnh Quảng Nam đóng tại TP. Hội An.


 

Trường PT DTNT tỉnh Quảng Nam tại Hội An

UBND tỉnh đề nghị không đầu tư phần cải tạo mái với phần sửa chữa, cải tạo nhà đa năng; không đầu tư phần cải tạo mái khu nội trú B, C với phần cải tạo, sửa chữa khu nhà nội trú học sinh (khu nội trú A, B, C). Bên cạnh đó, đề nghị bổ sung thay mới cửa nhà vệ sinh các khu nội trú A, B, C; bổ sung thay mới cửa tủ đồ dùng cá nhân học sinh khu nội trú A, C. Các nội dung khác không thay đổi so với chủ trương đầu tư được duyệt.

Được biết, dự án cải tạo, nâng cấp Trường PT DTNT tỉnh Quảng Nam có tổng mức đầu tư 45 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, thời gian thực hiện từ năm 2023 – 2026./.

Tin liên quan