Hội An đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa

Thời gian qua, bằng nhiều cách làn hiệu quả, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại TP.Hội An được người dân tích cực hưởng ứng và từng bước nâng cao chất lượng theo hướng thiết thực, hiệu quả, góp phần phát triển KT-XH địa phương.


 

Phong trào xây dựng các danh hiệu văn hóa tại Hội An được phát động rộng khắp và hưởng ứng tích cực

Năm 2023, TP.Hội An có 49/54 thôn, khối phố đạt danh hiệu thôn, khối phố văn hóa, tỷ lệ 90,74%, tăng 10,74% so với năm 2022. Trong đó có 2 khối phố đạt văn hóa 10 năm liên tục là Hòa Thanh (phường Tân An) và Thanh Nam (phường Cẩm Châu), 4 thôn, khối phố đạt văn hóa 5 năm liên tục gồm Xuân Hòa (phường Cẩm Phô), Tân Lập (phường Tân An), Phước Trạch (phường Cửa Đại) và Võng Nhi (xã Cẩm Thanh). Cạnh đó, 4/4 xã đạt các tiêu chí văn hóa, riêng xã Tân Hiệp đạt 5 năm liên tục; 9/9 phường đạt danh hiệu Phường đạt chuẩn đô thị văn minh.
Thông qua phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở Hội An, người dân đã phát huy tinh thần tương thân, tương ái, giúp nhau giảm nghèo; nâng cao ý thức tự quản cộng đồng; đóng góp nguồn lực xây dựng các công trình phúc lợi, thiết chế văn hóa, giao thông nông thôn. Phong trào cũng đã tạo sự chuyển biến trong thực hiện nếp sống văn minh; thắt chặt tình làng nghĩa xóm; xây dựng đời sống văn hóa, bảo đảm an ninh – trật tự, bảo vệ môi trường.
“Ban vận động của thôn thường xuyên tuyên truyền, vận động tại các tổ dân cư. Đồng thời phân công các hội đoàn thể, tổ dân cư phụ trách các tuyến đường tự quản. Hàng tuần, hàng tháng vận động nhân dân ra quân dọn vệ sinh môi trường, chặt phá cây mai dương, hưởng ứng trồng hàng rào cây xanh, tuyến đường hoa. Sự đồng thuận của người dân đã góp phần cho thôn Thanh Nhì giữ vững danh hiệu thôn văn hóa 6 năm liền từ 2018 đến 2023”, bà Nguyễn Thị Tiến – Trưởng ban công tác mặt trận thôn Thanh Nhì, xã Cẩm Thanh nói.

Thời gian tới, TP.Hội An tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Tại TP.Hội An, trong năm qua, công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các nội dung xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được đẩy mạnh thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, các phong trào, các đợt hoạt động cao điểm và những hội nghị sơ kết, tổng kết, bình xét định kỳ ở từng đơn vị, địa bàn dân cư, các hội thi, hội diễn. Hệ thống thông tin đại chúng, thiết chế văn hóa, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp cũng được phát huy.
Ông Phan Trọng Nhân – Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Kim chia sẻ: “Ban xây dựng đời sống văn hóa xã phối hợp với ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tổ chức sinh hoạt theo từng tổ và liên tổ nhân dân mỗi quý một lần để thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa, các tiêu chí nông thôn mới, Đề án xây dựng làng quê, làng nghề sinh thái. Địa phương cũng luôn chú trọng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân”.
Theo Ban chỉ đạo xây dựng Hội An – Thành phố văn hóa, nhận thức của nhân dân, các lực lượng xã hội về mục đích, ý nghĩa, sự cần thiết xây dựng thành phố văn hóa và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại Hội An ngày càng được nâng cao. Nhờ vậy, phong trào được người dân đồng tình hưởng ứng và thực hiện, khẳng định là sự nghiệp của toàn dân, biểu hiện rõ nét qua các hoạt động xã hội hóa. Đây chính là sức mạnh, là tính bền vững trong phong trào, góp phần thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế-xã hội của địa phương.
Năm 2024, theo kế hoạch, TP.Hội An tập trung đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với chủ đề “ Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, nhân tình thuần hậu”. Đồng thời gắn kết và phát huy vai trò của phong trào với phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, trọng tâm là phát triển văn hóa nông thôn, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa việc xây dựng các thiết chế văn hóa và hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở.
“Cần gắn kết chặt chẽ việc triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào khác trên địa bàn thành phố. Đồng thời phát huy vai trò của Mặt trận và các hội, đoàn thể trong việc vận động nhân dân, đặc biệt là cộng đồng các tôn giáo và bà con người Việt gốc Hoa hưởng ứng thực hiện phong trào, trong đó có duy trì và nhân rộng các mô hình cụ thể, có hiệu quả”, ông Lê Chơi – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Hội An – Thành phố văn hóa nói.

Tin liên quan