Hội An triển khai kế hoạch thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2024

UBND thành phố Hội An vừa triển khai kế hoạch thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố năm 2024.


 

Năm nay, thành phố phấn đấu tỷ lệ bao phủ BHYT đạt trên 96% dân số

Năm nay, thành phố phấn đấu phát triển 15.033 người tham gia BHXH bắt buộc; 2.041 người tham gia BHXH tự nguyện; 14.222 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và 94.465 người tham gia BHYT; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt trên 96% dân số, bao gồm cả người dân Hội An tham gia BHYT tại các địa phương khác trong phạm vi toàn quốc.

Cạnh đó, thành phố cũng triển khai thực hiện các giải pháp giảm tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN để đảm bảo quyền lợi của người tham gia, phấn đấu đưa tỷ lệ chậm đóng xuống mức thấp nhất và tiệm cận với tỷ lệ chậm đóng do BHXH tỉnh giao là 5,61%.

Đồng thời thành phố cũng triển khai các nhiệm vụ nhằm thực hiện tốt dự toán chi phí khám chữa bệnh BHYT năm 2024, phấn đấu không vượt dự toán giao; giao dịch điện tử về BHXH, BHYT đạt 100% số đơn vị, doanh nghiệp; phấn đấu 100% số người tham gia BHXH, BHYT có thông tin nhân thân đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đẩy mạnh việc sử dụng căn cước công dân có gắn chíp, sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng BHXH số thay cho thẻ BHYT.

Cùng với đó, thành phố tập trung giải quyết, chi trả kịp thời các chế độ BHXH, BHYT, BHTN; tăng tỷ lệ người nhận trợ cấp BHXH qua hình thức không dùng tiền mặt, phấn đấu có trên 60% người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và trên 99% người nhận BHXH một lần qua tài khoản cá nhân.

Tin liên quan