Hội An phấn đấu đạt 2.041 người tham gia BHXH tự nguyện trong năm 2024

Theo kế hoạch của UBND TP. Hội An, từ nay đến cuối năm, thành phố phấn đấu phát triển 2.041 người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện.


 

Vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện nhằm đảm bảo an sinh lâu dài, bền vững cho xã hội.

Tính đến cuối tháng 3/2024, trên địa bàn TP.Hội An có 1.009 người tham gia BHXH tự nguyện.
Hiện nay, người dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, ngoài tỷ lệ phần trăm được ngân sách nhà nước hỗ trợ theo Nghị định số 134 của Chính phủ, còn được ngân sách tỉnh hỗ trợ thêm tỷ lệ phần trăm trên mức đóng BHXH tự nguyện hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn quy định tại Nghị định 07 của Chính phủ.
Cụ thể, hỗ trợ tăng thêm 10% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo và cận nghèo; hỗ trợ tăng thêm 5% đối với đối tượng khác.
Với sự hỗ trợ này, nhiều lao động tự do trên địa bàn thành phố Hội An đã an tâm tham gia BHXH tự nguyện với mong muốn có lương hưu khi hết tuổi lao động, được cấp thẻ BHYT miễn phí và được hưởng chế độ tử tuất.
Theo kế hoạch của UBND TP. Hội An, từ nay đến cuối năm, thành phố phấn đấu phát triển 2.041 người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện.
Để hoàn thành kế hoạch, UBND thành phố triển khai thực hiện các giải pháp: Đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng, nhất là nông dân, lao động làm việc tại khu vực phi chính thức để người dân biết, tích cực tham gia nhằm đảm bảo an sinh xã hội lâu dài, bền vững. Đồng thời chú trọng tuyên truyền về quyền lợi, trách nhiệm của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN bằng các hình thức: tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh xã, phường, tuyên truyền trực tiếp qua các hội nghị, cuộc họp dân cư, sinh hoạt Chi bộ, ưu tiên các hình thức tọa đàm, đối thoại với người sử dụng lao động, người lao động và Nhân dân tại cơ sở. Cấp phát tờ rơi, tờ gấp, treo băng rôn, pa nô, áp phích tại nơi công cộng, khu vực đông dân cư.
Cùng với đó, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH-BHYT sẽ tham mưu UBND thành phố giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện cho UBND xã, phường; thường xuyên phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành, UBND xã, phường trong việc trao đổi thông tin, dữ liệu để xác định số doanh nghiệp, người thuộc diện phải tham gia BHXH, BHYT.
Đồng thời, tiếp tục mở rộng mạng lưới Tổ chức dịch vụ thu, thường xuyên bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ cho hệ thống nhân viên Tổ chức dịch vụ thu, đào tạo kỹ năng tuyên truyền, vận động cho nhân viên Tổ chức dịch vụ thu theo hướng chuyên nghiệp; giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện đến từng Tổ chức dịch thu và nhân viên thu.

Tin liên quan