Hội An ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

UBND TP.Hội An vừa quyết định ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CB,CC,VC,NLĐ) trong thi hành nhiệm vụ, công vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố và các xã, phường (Bộ phận một cửa).


 

TP.Hội An chú trọng xây dựng phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ CBCCVCNLĐ.

Ảnh: PHAN SƠN

Theo đó, các quy tắc ứng xử chung của CB,CC,VC,NLĐ tại Bộ phận một cửa về thời gian làm việc; trang phục, tác phong; ý thức tổ chức kỷ luật; thực thi công vụ, nhiệm vụ; ứng xử tại cơ quan, đơn vị được quy định cụ thể. Trong đó, quy tắc ứng xử thực thi công vụ, nhiệm vụ có những nội dung như tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích rõ ràng những thắc mắc của tổ chức và công dân; thực hiện “4 xin, 4 luôn” gồm xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép và luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ.

Cạnh đó, UBND thành phố cũng quy định các quy tắc giao tiếp của CB,CC,VC, NLĐ tại Bộ phận một cửa; quy tắc ứng xử của CB,CC,VC,NLĐ khi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; quy tắc ứng xử của Trưởng Bộ phận Một cửa; ứng xử của nhân viên hướng dẫn hoặc nhân viên dịch vụ khác.

Việc ban hành quy tắc ứng xử nhằm xây dựng phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ CB,CC,VC,NLĐ; đảm bảo tính chuyên nghiệp, liêm chính, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và xã hội; xây dựng nền hành chính phục vụ, minh bạch và hiệu quả.

Đồng thời đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện văn hóa công vụ; làm căn cứ để các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét trách nhiệm khi CB,CC,VC,NLĐ vi phạm các chuẩn mực xử sự trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội.
 

Tin liên quan